Gratis zelftesten voor kwetsbare inwoners van Kortrijk: "Kijken naar inkomen, niet naar statuut"

Kortrijk zal vanaf eind deze week 4 gratis zelftesten per maand en per persoon aanbieden aan kwestbare inwoners en leerlingen. Door de nieuwe teststrategie zijn zelftesten belangrijker dan ooit om risicocontacten op te sporen, vroeger uit isolatie te mogen of om zelfs naar school te kunnen gaan. Maar die zelftesten zijn duur voor sommige mensen. Er is al een soort tegemoetkoming voor kwetsbaren, die de test aan 1 euro kunnen kopen. 

Inwoners van Kortrijk met een laag inkomen, zullen binnenkort gratis zelftesten kunnen verkrijgen. "Heel wat gezinnen die financieel niet sterk staan en regelmatig een zelftest moeten afnemen om naar school te gaan of om te kunnen gaan werken, komen al snel in de problemen", legt schepen Philippe De Coene (Vooruit) uit. "Dankzij een federale maatregel kunnen mensen die genieten van een financiële tegemoetkoming,  zelftesten kopen aan 1 euro. Maar zelfs die ene euro kan echt te veel zijn. Wij willen hen geen keuze geven tussen een brood of een zelftest."

"Bovendien zijn er tal van Kortrijkzanen die het financieel moeilijk hebben maar geen recht hebben op die tegemoetkoming. Dat zorgt voor een nog groter probleem. Wij willen kijken naar inkomen en niet naar statuut. Enkel voor Kortrijk gaat dat over een 20.000-tal mensen", aldus De Coene.

Praktisch

Kortrijk zet maatschappelijk werkers, wijkwerkers en brugfiguren onderwijs in zodat het initiatief bij de juiste mensen terechtkomt. Vanaf eind deze week zullen de gratis zelftesten ter beschikking zijn. De zelftesten worden in pakketten van 4 testen per gezinslid per maand verdeeld, zodat wekelijks getest kan worden. Meer informatie kan je terugvinden op de site van Kortrijk.

Meest gelezen