(c) Copyright 2012, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Mogelijke btw-verlaging op energie: oplossing voor energiearmoede of doekje voor het bloeden?

De mogelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor elektriciteit en gas is geen fundamentele oplossing voor het steeds toenemende aantal mensen dat de energiefactuur niet of nauwelijks kan betalen, reageert professor fiscaal recht Michel Maus op het voorstel van minister Van Peteghem. De ombudsman Energie Eric Houtman stelt zijn hoop op de energienorm die de regering wil vastleggen om de prijzencrisis voor elektriciteit en gas te tackelen.

Het voorbije half jaar zijn de energieprijzen enorm gestegen. Gas en elektriciteit zijn basisbehoeften, maar steeds meer gezinnen kunnen hun energiefactuur niet of nauwelijks betalen, ook al is er het sociaal tarief voor bijna twintig procent van de bevolking.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) suggereert nu een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor gas en elektriciteit. Professor Michel Maus juicht het voorstel toe, maar waarschuwt dat daarmee het probleem van de hoge energieprijzen niet opgelost is.

"Een fundamentele oplossing is dit niet. De basisprijs voor gas en elektriciteit is de dooddoener van het verhaal. De btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent, dat betekent dat je 15 procent minder btw moet betalen. Dat is een slok op de borrel voor de mensen die het moeilijk hebben, maar het zal het probleem niet oplossen", zegt Maus in "Terzake".

De ombudsman Energie Eric Houtman zit op dezelfde lijn. "Ik heb nog niet gepleit voor de btw-verlaging omdat het een politieke discussie is. Ik ben het volledig eens met meneer Maus dat gas en elektriciteit een basisproduct zijn. Energie is dat zeker voor mensen in armoede. Ik heb begrepen dat de regering een energienorm wil invoeren. Ik denk dat zo een algemene maatregel uiteraard de grootste impact heeft om tot een degelijke energienorm te komen, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor burgers."

"Maanden geleden besliste de regering om de btw op gas en elektriciteit niet te verlagen om de mensen ertoe aan te zetten energiezuiniger te werk te gaan. Dat was vanmorgen ook de boodschap, maar dat is nu veranderd", zegt Michel Maus:

Videospeler inladen...

Energie is een basisproduct, het is absurd dat het al die tijd al op 21 procent belast wordt op btw

Michel Maus pleit al langer voor een lager btw-tarief voor energie. "Als je puur kijkt naar de opbouw van de btw, dan is het zo dat de btw een algemeen tarief heeft van 21 procent. Daarnaast zijn er de verlaagde tarieven van 12, 6 en 0 procent die bedoeld zijn voor basisproducten en basisdiensten. Energie is duidelijk een basisproduct. Het is absurd dat het al die tijd al op 21 procent belast wordt op btw."

Volgens Maus is het ook niet uit te leggen waarom steenkool belast wordt aan 12 procent en aardgas en elektriciteit niet. "Als we puur btw-technisch kijken, zouden we allemaal moeten overstappen naar steenkool omdat we dan een lager btw-tarief hebben. Dat is uiteraard absurd."

Aantal klachten over facturatie en voorschotten is sterk toegenomen sinds september vorig jaar

Ombudsman Houtman stelt vast dat er sinds begin september vorig jaar het aantal klachten over energieleveranciers sterk is toegenomen. "Dat was op het moment dat de energieprijzen stevig aan het stijgen waren. Een aantal leveranciers heeft plots voorschotverhogingen doorgevoerd. Dat gebeurde vaak eenzijdig, zonder de mogelijkheid voor de klanten om een tegenvoorstel te doen en die voorschotverhogingen zijn blijven doorgaan. 

Het Netwerk Tegen Armoede pleit net als Saamo (vroeger vzw Samenlevingsopbouw) voor het behoud van het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Op dit ogenblik geniet bijna twintig procent van de mensen met de laagste inkomens van die regeling, maar op 1 april vervalt die regeling.

"Het uitgebreid sociaal energietarief moet sowieso structureel verankerd worden, voor de uitgebreide groep. Dat zijn eigenlijk allemaal echt mensen op of onder de armoedegrens. Ik denk dat dat echt gerechtvaardigd is. Bovendien zien we nu ook dat het sociaal energietarief ook net tien procent opgeslagen is", zegt Heidi Degerickx van het Netwerk Tegen Armoede in "Het journaal".

"Het sociaal energietarief moet structureel behouden worden", zegt Netwerk Tegen Armoede in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Leen Smets van Saamo (vroeger vzw Samenlevingsopbouw) waarschuwt dat het sociaal tarief ook blijft stijgen door de stijgende energieprijzen. 

"De mensen die het sociaal tarief hebben, gaan wel degelijk de toenemende prijsstijgingen voelen. Dat komt omdat de nieuwe prijzen voor het sociaal tarief om de drie maanden worden berekend. Dat gebeurt op basis van de prijsevoluties op de markt. Het voordeel is wel dat er een maximum staat op de prijsstijging. Voor elektriciteit mag de prijs met maximum tien procent stijgen, voor gas is dat met maximum vijftien procent", zegt Smet in "De wereld vandaag".

"De verlaging van het btw-tarief voor energie van 21 procent naar 6 procent, gaan alle mensen zeker voelen in de portemonnee. Voor ons blijft voor lage inkomens het sociaal tarief de meest effectieve maatregel. De btw-verlaging kan een populaire maatregel zijn, maar we moeten goed kijken welk effect dat heeft op consumentenprijzen. De indexeringen kunnen omhoog- of omlaaggaan. Het kan andere gevolgen hebben."

De onvermijdelijke eindafrekening kondigt zich aan als een zware dobber, bekijk de reportage uit "Terzake" over de budgetmeter:

Videospeler inladen...

Meest gelezen