35 procent meer stookolieketels verkocht in 2021, onder andere door hoge energieprijzen: hoe zit dat? 

Vorig jaar zijn er in België 35 procent meer stookolieketels verkocht dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie opvroeg bij Informazout, een organisatie die statistieken bijhoudt over de stookoliemarkt. Voor die stijging zijn er verschillende verklaringen. 

In de eerste plaats heeft de stijging te maken met een verbod op Vlaams niveau, dat sinds 1 januari geldt. Wie een aardgasaansluiting in de straat heeft, mag sinds begin dit jaar geen nieuwe stookolieketel installeren. Bij nieuwbouw is dat sowieso verboden, zelfs als er geen aardgas in de buurt ligt. Herstellingen, zoals het plaatsen van een nieuwe brander, mogen wel nog. Maar sommige mensen hebben duidelijk gebruik gemaakt van de laatste kans om hun volledige ketel te vernieuwen. 

Om hoeveel ketels gaat het? 

In 2020 werden er nog 12.600 nieuwe mazoutketels verkocht. Dat steeg in 2021 tot 17.000 nieuwe ketels. En in december was er zelfs een stijging van 65 procent tegenover dezelfde maand het jaar voordien. De cijfers gaan over heel België, want tellingen enkel voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar. Men gaat er normaal van uit dat Vlaanderen 30 procent van de verkoop vertegenwoordigt, maar door het nieuwe verbod zou dat dit jaar wel eens hoger kunnen liggen.  

Energieprijzen

Er is echter meer aan de hand, zegt Willem Voets van Informazout die de cijfers verzamelde: "Nieuwe ketels zijn veel zuiniger dan oude ketels. De energieprijzen voor aardgas en elektriciteit zijn de laatste maanden ook gigantisch gestegen." 

Onze redactie bekeek alle contracten en stelde vast dat de gasfacturen met ruim 47 procent stegen tegenover vorig jaar. Voor elektriciteit betaalt een gemiddeld Vlaams gezin nu 25 procent meer dan in december. "En voor de consument levert stookolie dan een lagere energiefactuur op", klinkt het bij Informazout. 

Stookolie is overigens niet de enige "veilige" uitvalsweg die consumenten opzoeken tijdens deze energiecrisis. In oktober berichtten we nog over een stevige toename in de verkoop van houtkachels

"Schande"

Belangenorganisatie Brafco, die de brandstofhandelaars vertegenwoordigt, ziet in de gestegen verkoop van stookolieketels natuurlijk een signaal dat er nog een markt is voor mazout. "Het Vlaamse verbod is gewoon een schande", zegt woordvoerder Johan Mattart. "Niet alleen wordt de keuzevrijheid van de consument beperkt, men jaagt de mensen gewoon op kosten." 

Mattart wijst op de verschillende kosten om op aardgas over te schakelen. "Je hebt de energieprijzen, maar ook de leidingwerken vragen wat van je portemonnee." Bovendien beweert de federatie dat de uitstoot van stookolie beperkt kan worden door er zogenoemde "koolstofarme brandstof" doorheen te mengen. 

"In Frankrijk is sinds vorige week de beslissing gepubliceerd dat stookolieketels niet méér mogen uitstoten dan 300gram/kilowattuur. Met dat modern mengsel zouden wij daaraan tegemoet kunnen komen", zegt Mattart. Brafco stapte dan ook naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van het Vlaamse decreet te vragen. 

Uitstoot

Stookolie is verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de uitstoot van woningverwarming in Vlaanderen, terwijl het maar ongeveer 20 procent van de woningen verwarmt. Dat zeggen de laatst beschikbare cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) uit 2019. Wie overstapt van een oude stookolieketel naar een nieuwe zou 15 procent minder broeikasgassen uitstoten. Bij de overstap naar een aardgasketel zou die uitstoot dalen met 36 procent, berekende VEKA. 

In Vlaanderen ligt de verkoop van aardgasketels al meer dan 20 jaar hoger dan de verkoop van stookolieketels. En nu wordt de installatie van nieuwe stookolieketels in veel gevallen dus ook verboden. Vanaf april zal VEKA boetes uitschrijven van 5.000 euro voor wie de regels rond stookolieketels niet respecteert. Het agentschap moet nog bekijken hoe ze dat gaan controleren, maar er komt alvast een meldingsplicht voor installateurs. Die kunnen dan weer een boete krijgen tot 20.000 euro als ze die plicht niet nakomen.

Meest gelezen