Verblijfsvergunning van imam grootste Belgische moskee ingetrokken: "Ernstig gevaar voor nationale veiligheid"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft in oktober vorig jaar het verblijfsrecht ingetrokken van Mohamed Toujgani, hoofdimam van de Al Khalil-moskee in Molenbeek, de grootste moskee van ons land. Volgens Mahdi blijkt uit informatie van de veiligheidsdiensten dat Toujgani een ernstig gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Toujgani was al bijna veertig jaar in België. Hij mag nu gedurende tien jaar ons land niet meer binnen, al gaat hij wel in beroep tegen de beslissing. 

De verblijfsvergunning van Mohamed Toujgani, door kenners beschouwd als één van de meest invloedrijke islamitische predikers in ons land, is ingetrokken. Dat vernam VRT NWS en wordt bevestigd door staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Volgens de staatssecretaris waren er signalen dat de Marokkaanse imam een ernstig gevaar vormde voor de nationale veiligheid. Hij baseert zich daarvoor op informatie van de veiligheidsdiensten, al wil het kabinet daarover geen verdere details kwijt.

Laat dit een signaal zijn. Wie haat zaait, onze samenleving verdeelt en een bedreiging vormt voor onze veiligheid, is niet welkom in ons land. Vandaag niet, maar ook de komende jaren niet.

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V)

"Er zijn in het verleden al veel te vaak haatpredikers geweest die de ruimte hebben gekregen om hun ideeën te verspreiden en te verdedigen", aldus Mahdi. "Toujgani was wellicht één van de meest invloedrijke onder hen. Hiermee willen we een signaal uitsturen. Wie haat zaait, onze samenleving verdeelt en een bedreiging vormt voor onze veiligheid, is niet welkom in ons land. Vandaag niet, maar ook de komende jaren niet."

Toujgani, die niet de Belgische nationaliteit heeft, kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten en moet zich de komende tien jaar houden aan een inreisverbod. Hij is ondertussen niet meer in ons land. Volgens het kabinet zijn de beroepstermijnen verlopen, maar Toujgani's advocaat laat weten dat hij dat aanvecht. De imam heeft hier een vrouw en kinderen.

"Als je praat met mensen die de moskee goed kennen, dan hoor je dat zijn uitspraken misschien niet strafbaar zijn, maar ze zijn ook niet verbindend", zegt Stef Meerbergen in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Moslimbroeders

Mohamed Toujgani was al langer gecontesteerd. Ondanks decennialang verblijf in ons land sprak hij Nederlands noch Frans. Bovendien dook in 2019 een tien jaar oud filmpje van hem op waarin hij opriep tot het verbranden van joden. "Een emotionele uitschuiver midden in de Gaza-oorlog", aldus Toujgani, die zijn excuses aanbood.

Hoewel hij niet gekend is bij het grote publiek, is Toujgani een bijzonder invloedrijk figuur in de islamitische gemeenschap. Vooral in Brussel. Daar was hij jarenlang hoofdimam van de Molenbeekse Al Khalil-moskee, die zowel qua oppervlakte als qua bezoekscijfers gezien wordt als de grootste Belgische moskee.

In een kort persbericht benadrukt de Moslimexecutieve dat de imam en de moskee waaraan hij verbonden geen banden hebben met hen. In de tekst wordt er ook expliciet op gewezen dat de Moslimexecutieve de antisemitische uitspraken van Toujgani sterk veroordeelt.

Toujgani predikte er een zeer conservatieve Islam. Kenners bestempelen hem als moslimbroeder. De Moslimbroederschap is een omstreden politiek-islamitische beweging: volgens de Staatsveiligheid is ze in essentie vreedzaam, maar streeft ze op langere termijn naar geleidelijke islamisering van de maatschappij.

In eerdere - veelbesproken - nota's schreef de Staatsveiligheid dat de Moslimbroeders "een klimaat creëren van segregatie en polarisering, wat een vruchtbare voedingsbodem kan zijn voor (gewelddadige) radicalisering".

"Het was een goede imam, maar ik weet natuurlijk niets van zijn privéleven", bekijk hier de reacties uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Banden met Marokkaanse overheid

De veiligheidsdiensten linken, volgens onze informatie, Mohamed Toujgani ook aan spionage. De imam zou in elk geval banden hebben met de Marokkaanse overheid, zo blijkt uit getuigenissen die we optekenden bij mensen die zijn moskee goed kennen. 

Toujgani is bovendien voorzitter van de Ligue des imams marocains de Belgique, een organisatie die Marokkaanse imams in ons land verenigt. Verschillende bronnen vertellen ons dat die vereniging sterk onder invloed van de Marokkaanse overheid staat. De liga zou ook extremisme verspreiden en zich bezighouden met spionage. 

Dat de Marokkaanse overheid invloed uitoefent in ons land, onder meer via de moskeeën, is al langer gekend. In ons reportagemagazine "Pano" getuigden Marokkaanse moslims vorig jaar over controle vanuit de Marokkaanse ambassade. Eerder al zette minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de erkenningsprocedure van de Grote Moskee in Brussel stop wegens "Marokkaanse inmenging en spionage".

Herbekijk hier de Pano-reportage "Moskee Beïnvloed":

Videospeler inladen...

Advocaat reageert verontwaardigd

Georges-Henri Beauthier, de advocaat van Toujgani, reageert ondertussen sterk verontwaardigd. Hij noemt de beslissing om de verblijfsvergunning van de man in te trekken "onbegrijpelijk". Beauthier wijst erop dat Toujgani nooit ondervraagd, vervolgd of veroordeeld werd en dat niets in zijn dossier erop wijst dat de man gevaarlijk is. Hij erkent dat de imam in het verleden controversiële uitspraken heeft gedaan, maar volgens hem waren die "anti-zionistisch" en niet "anti-joods".  Toujgani heeft hem op het hart gedrukt dat hij nooit gesproken heeft over het "verbranden van joden".

De beslissing van Mahdi is volgens hem een "provocatie" en een "politieke ingreep". Toujgani en zijn advocaat hebben ondertussen beroep aangetekend. Beauthier hoopt dat zijn cliënt ooit toch terug zal kunnen keren naar België.

Beluister het gesprek met VRT NWS-journalist Stef Meerbergen over de uitzetting van Toujgani in "De ochtend":

Meest gelezen