Stad Leuven plaatst trooststoelen op begraafplaatsen: "Verplaatsbare stoelen die je bij graf kan zetten"

Op de stadsbegraafplaats in Leuven staan er sinds kort trooststoelen. Dat zijn stoelen die mensen kunnen verplaatsen naar het graf waarbij ze willen zitten. "We merkten dat er nood was aan verplaatsbaar meubilair doordat bestaande banken steeds verschoven werden."

Op de stadsbegraafplaats in Leuven staan er sinds kort trooststoelen. Dat zijn stoelen die mensen kunnen verplaatsen naar het graf waarbij ze willen zitten. Het idee haalde schepen Bieke Verlinden bij de parken in Parijs. Volgens haar is er op de Leuvense begraafplaatsen nood aan verplaatsbaar meubilair. "Op onze begraafplaatsen merkten we dat er geregeld banken verschoven werden van de ene naar de andere kant van de begraafplaats. Dat deed me vermoeden dat mensen nood hebben aan een zitplaats bij het graf dat ze bezoeken. De banken die ze verschoven, zijn zware, onhandige banken. Vandaar dat we met trooststoelen zijn gekomen: makkelijk verplaatsbare stoelen die bij het graf van keuze gezet kunnen worden."

"De stoelen zijn gemarkeerd met het woord "trooststoel", zodat het duidelijk is dat die stoelen bij de begraafplaats horen. We hopen dat mensen met het nodige respect zullen omgaan met de stoelen", aldus Bieke Verlinden.

De eerste trooststoelen staan op de stadsbegraafplaats van Leuven, maar ook de andere begraafplaatsen in Leuven krijgen op termijn trooststoelen.

Meest gelezen