Archieffoto

IN KAART – Op deze 19 plaatsen zullen regensensoren en slimme camera’s inhaalverbod vrachtwagens controleren

Er komen meer controles op het inhaalverbod voor vrachtwagens wanneer het regent. Tot nog toe werd er nauwelijks geïnvesteerd in controles op die regel, maar daar komt vanaf dit jaar wellicht verandering in. De Vlaamse overheid gaat op 19 plekken in Vlaanderen extra software met regensensoren installeren voor slimme camera's. Bekijk hieronder waar precies. 

Het inhaalverbod bij neerslag voor vrachtwagens van 7.5 ton en meer geldt sinds 2004. Het was een beslissing van de federale overheid, onder toenmalig minister van Mobiliteit Bert Anciaux. De maatregel geldt voor alle duidelijkheid niet voor bussen of autocars. In principe is het de federale wegpolitie die de maatregel moet handhaven. Dat kan ze doen tijdens haar algemene toezichttaken op de weg, maar ze heeft daar nauwelijks tijd voor.

Een pluviometer bij het (c) KMI
Alexander Dumarey

Na aanhoudende kritiek op het uitblijven van controles gaf toenmalig Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts in 2018 het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de opdracht om te onderzoeken of het inhaalverbod zonder fysieke politionele tussenkomst op het terrein kon worden afgedwongen.

Een idee was om als proef op 14 plaatsen pluviometers naast de weg te koppelen aan nummerplaatherkenningscamera’s (of ANPR-camera’s), die ook gebruikt worden voor trajectcontroles. Het principe is simpel: detecteert de pluviometer neerslag en een camera ziet op hetzelfde moment een vrachtwagen op de midden- of linkerrijstrook, dan gaat er een signaal naar de verwerkingscentra van de politie, die dan een proces-verbaal kunnen opmaken.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want de bestaande ANPR-camera’s konden met de toenmalige software niet aan de pluviometers gekoppeld worden.

In maart 2020 zei minister Lydia Peeters na parlementaire vragen nog “dat de handhaving kan, maar dat het een federale bevoegdheid is.” Met andere woorden: waarom zou de Vlaamse overheid eigen middelen investeren voor de handhaving van een federale maatregel? “Ik denk dat we daar de afweging moeten maken over hoe we de middelen voor handhaving het beste kunnen inzetten om tot een optimale handhaving voor heel het verkeersveiligheidsbeleid te komen”, zegt nog Peeters. 

Nu toch 19 locaties met camera’s en neerslagsensoren op komst

Echter, het inhaalverbod bij neerslag blijft een feit. Na elke regendag zitten de mailboxen van het kabinet, maar ook die van de klanten- en nieuwsdienst van de VRT, propvol met klachten van automobilisten over vrachtwagens die het inhaalverbod negeren.

Vandaag kondigde minister van Mobiliteit Lydia Peeters dan toch een doorbraak aan, na een vraag om uitleg in de commissie mobiliteit van het Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). Peeters blijft benadrukken dat de handhaving van het inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag onder de bevoegdheid van het federale niveau valt, maar dat het Vlaams Gewest de politie wil ondersteunen via neerslagsensoren en camera’s.

“Om die reden heeft mijn administratie een nieuwe overheidsopdracht opgemaakt voor de vernieuwing van de camera’s. Tegen het einde van 2022 mikken we op 19 locaties met installaties die onder meer op het inhaalverbod bij neerslag kunnen controleren,” aldus Peeters.

Op de kaartjes hieronder vind je per provincies waar vanaf eind dit jaar precies gecontroleerd zal worden

Hebben politie en justitie voldoende tijd om de boetes te verwerken?

De neerslagsensoren en de camera’s zullen niet zelf boetes gaan uitschrijven. Zoals Peeters het stelt: “De slimme camera’s treden op als ‘technologische vervanger’ van een verbalisant die visuele waarnemingen doet, maar de vaststelling van de overtreding moet nog steeds door de politie gebeuren.”

Dat betekent concreet dat de beelden van ‘potentiële overtreders’ via een camerabeeld aankomen op de verwerkingscentra van de politie. Daarna moet een politieman – of vrouw die beelden verifiëren en daarna pas volgt een eventueel proces-verbaal.

De vraag is dus of er dan genoeg mensen zijn om al die overtredingen te verwerken. Eerder al bleek dat de trajectcontroles van de Vlaamse overheid regelmatig niet functioneren omdat er bij politie en justitie niet genoeg volk is om de processen-verbaal op te maken.

Zal de software deze keer wel werken? De overheid weet het zelf niet zeker want ze plaatst een voorbehoud.

Verder kan je je vragen stellen bij de nieuwe software van de Vlaamse overheid. Peeters stelt in haar antwoord dat “die timing onder voorbehoud is van het tempo van de softwareontwikkeling.” Dat wil dus zeggen dat men eigenlijk nog niet weet of die software überhaupt zal werken of dat er een grote kans is op vertragingen.

Tot slot kan je er niet om heen dat als de Vlaamse overheid op 19 (bekende) locaties het inhaalverbod met camera’s zal handhaven, dat ze dat op het grootste deel van het wegennet nog steeds niet zal doen. Waar blijft de federale overheid dus met bijkomende inspanningen?

Meest gelezen