Vlaams geld voor voor restauratie Gents erfgoed: Sint-Niklaaskerk, elektriciteitscentrale Langerbrugge en klooster Nieuwenbos

In Gent worden het altaar van de Sint-Niklaaskerk, de afsluiting van de voormalige elektriciteitscentrale in Langerbrugge en de tuingevel van het Klooster Nieuwenbos gerestaureerd. De Vlaamse overheid steunt de restauratieprojecten samen met bijna 260.000 euro.

Van de restauratie van de Sint-Niklaaskerk is al een groot deel afgerond. Nu wordt het altaar van de kerk aangepakt. Dat wordt gerestaureerd en ontbrekende onderdelen worden aangevuld. Het altaar wordt daarna gemonteerd op een nieuwe altaartafel. Ook de lambrisering wordt gerestaureerd, net als het altaarkruis, de altaarkandelaars, de smeedijzeren afsluiting van de kapel, en twee schilderijen. De Vlaamse overheid geeft een premie van 152.781,52 euro voor die restauratie.

WO II

Ook de monumentale afsluiting van de voormalige elektriciteitscentrale Langerbrugge wordt gerestaureerd. Het deel dat  nu gerestaureerd wordt is de latere, grootschalige centrale, die dateert van na WO II. Het monument werd in 2013 beschermd omwille van de economisch-historische, de architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarden. De eigenaars van de voormalige elektriciteitscentrale krijgen 82.888,74 euro premie voor de werken.

Blinde gevel internaat

Tenslottte zal de tuingevel van het klooster Nieuwenbos behandeld worden. De gevel is begroeid, heeft verweerde baksteen en voegwerk en vertoont scheuren. Omdat het de blinde gevel is van het internaat van Nieuwen Bosch, moet hij aangepakt worden. De begroeiing zal weggehaald worden, de muur gereinigd, metselwerk hersteld en de scheuren worden geconsolideerd. Ook wordt voegwerk vervangen, worden muurankers behandeld en dekstenen vervangen. Ten slotte wordt de muur geïnjecteerd tegen opstijgend vocht.  Voor die werken is een Vlaamse premie  van 23.355,76 euro voorzien. 

Meest gelezen