Philippe Devos

Zwarte ibissen gespot in polders van Stuivekenskerke aan de IJzer

Een zwarte ibis die in onze streken overwintert, is uitzonderlijk. Toch kon vogelaar Philippe Devos uit Heule een exemplaar fotograferen. De zwarte ibis verblijft al een paar dagen in de uitgestrekte polders van Stuivekenskerke aan de IJzer. De zachte winter heeft er zeker mee te maken.

De zwarte ibis is een watervogel die doorgaans overwintert in het zuiden van Frankrijk, Spanje en Portugal en af en toe eens de plas oversteekt naar Marokko. “Maar vorige zondag werden een paar exemplaren gemeld in de buurt van Diksmuide. Ik ben er meteen naartoe gereden. Achteraf ben ik wel tevreden, het is een vogel die ik nog niet voor mijn 600 mm-lens had gekregen", vertelt Devos.

Radio 2

Perfecte biotoop

Hoe de vogel hier verzeild raakte en waarom dat ene exemplaar nu al een tijdje verblijft in de polders van Stuivekenskerke bij Diksmuide, is natuurlijk de vraag. “Er zijn al een paar meldingen geweest de voorbije jaren in de lage landen, maar overwinteren doen ze hier nooit echt. We hebben hier veel drassige weiden, de perfecte biotoop voor zo’n vogel om aan voedsel te raken. Maar als die drassige weiden dichtvriezen, trekken ze gegarandeerd terug zuidelijker. Broeden doen ze hier nooit, het meest noordelijke broedgeval werd gesitueerd rond Nantes in Frankrijk.”

Als de drassige weiden dichtvriezen, trekt de zwarte ibis gegarandeerd weer naar het zuiden!

Philippe Devos, amateurfotograaf en vogelkenner

In het zog van koereigers

“Ik vermoed dat de zwarte ibis tijdens de trek verstoord werd door de wind en een groep koereigers is gevolgd. Voor mij was het een geluk, zo’n zwarte vogel steekt af tegen de witte koereigers dus de vogel was eenvoudig te spotten”, vertelt Philippe Devos terwijl hij zijn lens van 600 mm bovenhaalt. “Onlangs tweedehands op de kop kunnen tikken”, licht hij toe. “Met dit toestel maak je een perfect, scherp beeld vanop 40 meter afstand!”

Philippe Devos

Meest gelezen