Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) vernietigt systeem van private trajectcontrole in Bonheiden

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft beslist om het systeem van private trajectcontrole in Bonheiden te vernietigen. Volgens de minister was het grote probleem dat het contract de indruk gaf dat het bedrijf waarmee Bonheiden in zee ging, mee het mobiliteitsbeleid van de gemeente kon bepalen.

De afgelopen maanden was er veel te doen over het contract dat de gemeente Bonheiden had afgesloten met een private speler om de verkeersveiligheid te handhaven. Bonheiden wilde in zee gaan met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. 

Dat lokale overheden voor verkeershandhaving beroep doen op privébedrijven is op zich niet nieuw, het gebeurt bijvoorbeeld al lang voor het innen van parkeerboetes.

Gemeente moest werken zoveel mogelijk vermijden

Probleem in Bonheiden was dat het contract minstens de indruk gaf dat TaaS mee het verkeersbeleid ging bepalen. Volgens de afspraken in het contract moest de gemeente werken aan het wegennet en andere infrastructuurwerken zoveel mogelijk vermijden. Aanpassingen mochten niet worden doorgevoerd zonder overleg met TaaS. 

Dat leidde tot verschillende klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vlaams minister Bart Somers beslist daarom om de gemeenteraadsbesluiten te vernietigen. "De beslissing was onwettig genomen en de voorwaarden in het contract gaan in tegen het algemeen belang", aldus Somers. 

Gemeenten moeten zelf kunnen beslissen om verkeersdrempels te installeren. Anders dreigt winstbejag de verkeersveiligheid in gevaar te brengen

Minister Bart Somers (Open Vld)

"Samenwerken met privépartners moet kunnen, maar een lokaal bestuur moet te allen tijde kunnen beslissen om wegenwerken uit te voeren. Lokale besturen moeten autonoom kunnen beslissen om verkeersdrempels en snelheidsremmers te installeren", zegt Somers. "Zoniet dreigt winstbejag de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. De lokale autonomie en de verkeersveiligheid moeten voorop staan.

Gemeente zal contract laten aanpassen

Bonheidens burgemeester Lode Van Looy ( BR30) zal gevolg geven aan de boodschap van de minister. "We zullen de aanbevelingen van minister Somers volgen en gaan het contract laten aanpassen", aldus Van Looy. "Door alle commotie hadden we gelukkig nog geen contract ondertekend, omdat we wilden wachten op het advies van de minister."

Meest gelezen