Fons Reyniers

Leerling-bestuurder ontdekt bizarre verkeersituatie in Kapelle-op-den-Bos: "Eigenlijk mag ik mijn eigen straat niet inrijden"

Fons Reyniers (19) uit Kapelle-op-den-Bos wil een "absurde verkeerssituatie" in zijn gemeente aanklagen, maar vindt naar eigen zeggen geen gehoor bij het gemeentebestuur. Tijdens zijn rijopleiding ontdekte hij dat er in verschillende straten fouten zouden zijn gemaakt bij het plaatsen van verkeersborden. Daardoor zou hij strikt genomen zijn eigen straat niet mogen inrijden.

"Een tijd geleden zijn er op verschillende plaatsen in de gemeente telkens twee nieuwe verkeersborden gezet: eentje om aan te duiden dat je daar niet naar links mag afslaan en eentje om te zeggen dat je niet naar rechts mag afslaan", legt Fons uit. 

"Onder het bord waarop staat dat je niet links mag afslaan, hangt wel een extra bordje met een uitzondering voor plaatselijk verkeer. Maar onder het tweede bord niet en daar zit het probleem", gaat hij verder. "Volgens de wegcode geldt een uitzonderingsbord enkel voor het bord waaronder het hangt." 

Dat zou willen zeggen dat je volgens de letter van de wet op die plaatsen eigenlijk nooit naar rechts mag afslaan, ook niet als je plaatselijk verkeer bent.

De gemeente antwoordde mij dat ze geen budget heeft om de bordjes juist te hangen. Dat is van de pot gerukt.

Fons Reyniers

Als Fons zich dus strikt aan de wegcode zou houden, zou hij zijn eigen Jan Van Eyckstraat niet mogen inrijden. Al houdt in de praktijk niemand zich daar natuurlijk aan. 

"Maar het blijft absurd, want dat is duidelijk niet de bedoeling van de borden. De wet is de wet en ik wil geen problemen met bijvoorbeeld de verzekering wanneer er eens een ongeval zou gebeuren op die plek", vindt Fons. 

Maar intussen is het voor hem vooral een principekwestie geworden, geeft hij toe. "Ik heb het probleem gemeld aan de politie en het gemeentebestuur. Ze gaven mij gelijk, maar vanuit de gemeente kreeg ik het antwoord dat er geen budget is om de borden correct op te hangen. Dat is van de pot gerukt. Verder kreeg ik ook nog een ongepast antwoord waarin mij gevraagd werd wanneer ik eindelijk tevreden zou zijn."

De uitzondering voor plaatselijk verkeer geldt volgens Fons enkel voor onderste verkeersbord. Daardoor zou je nu eigenlijk ooit naar rechts mogen afslaan.
Fons Reyniers

Fons diende intussen een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat geeft de gemeente Kapelle-op-den-Bos nu een maand de tijd om de situatie grondig te onderzoeken. 

Kersvers schepen voor Mobiliteit in Kapelle-op-den-Bos, Bruno Keuleers (Groen), belooft dat de situatie nu opnieuw zal besproken worden tijdens het mobiliteitsoverleg met de politie. "Die borden zijn destijds gezet om vrachtwagens te weren uit de woonwijken, ze staan er dus om een reden. Maar we gaan nu onderzoeken waar de communicatie met de buurtbewoner daarover eventueel is fout gelopen en of de situatie al dan niet moet worden aangepast", aldus de schepen.

Meest gelezen