Radio 2

Deinze wijzigt verkeersplan niet, ondanks files aan stationsbuurt: "We willen fietsers beschermen"

Deinze gaat het recent ingevoerde verkeersplan niet veranderen. Dankzij dat plan kunnen fietsers nu vlotter doorrijden maar het verkeersplan veroorzaakt wel meer files in de stationsbuurt. "We geloven dat die file op termijn vanzelf zal verdwijnen", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Deinze nam drie maanden geleden maatregelen om het verkeer aan de stationsbuurt vlotter te laten doorstromen voor fietsers. Het vormde onder meer een belangrijke invalsweg om tot een eenrichtingsstraat, waardoor auto's via een andere weg, de Georges Martensstraat, naar het station moeten rijden. Bewoners van de straat klagen er nu over zwaar toegenomen files tijdens piekmomenten. Maar burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) wil de maatregel niet terugdraaien. "We willen zwakke weggebruikers beschermen", zegt hij.

Het aantal fietsers dat hier rijdt is groter dan dat van een peloton bij een wielerwedstrijd

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V)

De burgemeester benadrukt dat de veiligheid van de fietsers primeert boven de ergernis van automobilisten. "In Deinze fietsen 's ochtends meer dan 2.000 scholieren door die eenrichtingsstraat. Dat is een grotere groep dan het peloton van een wielerwedstrijd. Voor een stad is het de eerste taak om ervoor te zorgen dat kinderen beschermd worden. We krijgen dan ook veel positieve reacties van de fietsers."

Oplossingen

"We geloven trouwens dat de files op korte termijn vanzelf zullen verdwijnen", gaat de burgemeester verder. "Doordat we steeds meer inzetten op fietsveiligheid merken we dat mensen vaker kiezen voor die fiets. En dat is ook beter voor het milieu."

De stad gelooft ook in een oplossing op lange termijn. Zo kreeg het al subsidies voor onderzoek naar een nieuwe stadsboulevard. "Verder vragen we ook nog aan de Vlaamse overheid voor betere signalisatieborden", besluit Vermeulen.

Meest gelezen