Foto: Radio 2

Uniek proefproject in Nieuwpoort: Noordzeewater, zoet én brak water worden gezuiverd tot drinkwater

Aan het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort is het startschot gegeven voor een uniek proefproject: een waterzuiveringsinstallatie zal niet alleen zoet en brak water, maar ook zout Noordzeewater zuiveren tot drinkwater. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen waterbedrijven Aquaduin, Farys en De Watergroep. Als het project na drie maanden succesvol is, wordt tegen 2025 een nieuw waterproductiecentrum gebouwd dat drinkwater zal leveren voor 30.000 gezinnen.

Nu er meer droge zomers worden voorspeld, is er nood aan nieuwe bronnen van drinkwater. Zeker in West-Vlaanderen, waar de voorraden zoet water beperkt zijn. Bovendien wordt daar tijdens de zomermaanden veel drinkwater verbruikt, onder meer door de vele toeristen die naar de kust afzakken. Zo kwamen de drie watermaatschappijen op het idee om een nieuwe installatie te ontwikkelen die niet alleen zoet water maar ook zeewater drinkbaar kan maken.  

Stel dat we door de enorme droogte geen oppervlaktewater meer mogen winnen, kunnen we zelfs zeewater drinkbaar maken

Johan Verbauwhede van Aquaduin

Niet toevallig staat de nieuwe installatie aan het sluizencomplex De Ganzepoot. Daar komen 6 waterwegen en de Noordzee samen. Er stroomt dus zoet water van de rivieren maar ook zout water uit de Noordzee en brak water, dat is een mengeling van zoet en zout water. Een nieuwe installatie zal testen of het mogelijk is om al die verschillende waterkwaliteiten te zuiveren tot drinkwater. "Normaal maken we gebruik van zoet water", legt Johan Verbauwhede van Aquaduin uit, "maar als het lange tijd droog is, kunnen we overschakelen naar brak water. Stel dat we door de enorme droogte geen oppervlaktewater meer mogen winnen, hebben we nog altijd de mogelijkheid om zelfs zeewater te ontzilten."

Drinkwater voor 30.000 gezinnen

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat met eenzelfde installatie drie verschillende soorten water zullen worden gezuiverd. Voor het proefproject slaan watermaatschappijen Farys, De Watergroep en Aquaduin de handen in elkaar. "We gaan de komende drie maanden testen doen en als dat een succes is, komt er tegen 2025 een nieuw waterproductiecentrum. Dat zal 4 à 5 miljoen kubieke meter drinkwater produceren, met de mogelijkheid om die hoeveelheid te verdubbelen." Op die manier kan water geleverd worden aan meer dan 30.000 gezinnen, ook buiten de regio. Het water zal ook verdeeld worden naar gebieden waar Farys en De Watergroep actief zijn. 

Meest gelezen