Genk stelt beheerplan op voor heidegebieden: "Gebieden zo gezond mogelijk houden"

De stad Genk heeft voor zijn drie heidegebieden een beheerplan opgesteld. Het gaat over de Boxbergheide, Opglabbekerzavel en Schemmersberg, samen goed voor 115 hectare. Genk wil die unieke gebieden zo gezond mogelijk houden en heeft daarom een beheerplan voor de komende 24 jaar opgesteld. 

Een beheerplan beschrijft de ambities en doelstellingen voor de ecologische, sociale en economische functies op langere termijn. “Het gaat onder meer over het weglaten van exoten, het grazen van schapen, het wegnemen van jonge boompjes, maar het gaat ook over het wegnemen van oude heide zodat de nieuwe heide meer kansen krijgt”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V) “Of het ontbossen zodat bepaalde stukken met mekaar aansluiting kunnen vinden, en zodat heide ook meer ruimte krijgt om te groeien.”

Dit erfgoed moeten we koesteren en bewaren

Toon Vandeurzen, schepen Duurzaamheid Genk

Genk was vroeger bijna volledig bedekt met heide. Vroeger zakten heel wat mensen af naar Genk om er de paarse heide te bewonderen. "Vele schilders gebruikten het landschap als decor en men kwam hier zelfs op wetenschappelijke expeditie. Dit erfgoed moeten we koesteren en bewaren”, aldus schepen Vandeurzen.

De drie Genkse heidegebieden zijn een van de weinige plekken in Vlaanderen waar de nachtzwaluw, de rugstreeppad en de heivlinder nog graag vertoeven.  Momenteel loopt een openbaar onderzoek over het beheerplan voor deze gebieden, nu woensdag is er een online infomoment gepland.

Meest gelezen