Radio 2

Parkeerreglement Halle wordt eenvoudiger en goedkoper

De gemeenteraad van Halle buigt zich op 25 januari over een reeks aanpassingen van het parkeerreglement. Dat reglement werd een jaar geleden ingevoerd, met als bedoeling om lang parkeren in de binnenstad tegen de gaan. Maar er kwam veel kritiek, onder andere van de handelaars. 

"Om te beginnen wordt de indeling van de parkeerzones eenvoudiger", legt schepen Bram Vandenbroecke (Groen) uit. "De gele zone wordt afgeschaft en de parkings die tot de gele zone behoren, willen we toevoegen aan de groene zone. Zo is er in de binnenstad alleen nog een rode en groene zone, wat voor klanten en bezoekers duidelijker is."

De parkeertarieven dalen ook, zowel in de groene als de rode zone. De prijzen voor abonnementen veranderen niet. Alleen voor de zorgverleners is er een aanpassing. "De prijs voor hun parkeerkaart wordt gehalveerd en zal voortaan 50 euro per jaar bedragen. Met hun kaart mogen ze voortaan ook twee uur lang op dezelfde plaats blijven staan. Meer zorgverstrekkers zullen de kaart ook kunnen aanvragen", legt de schepen uit. 

Stevige discussie

Het gratis parkeren op bepaalde parkings in de stad blijft bestaan. "In de groene zone liggen er enkele groen gearceerde parkings", legt schepen Vandenbroecke uit. "Deze parkings zijn momenteel gratis op zaterdag en dat  blijft zo. Deze regeling blijft geldig tot wanneer de nieuwe ondergrondse parking aan sporthal De Bres klaar is. Voor de parking Suikerkaai, die dit jaar wordt aangelegd op het terrein van de vroegere stadsmagazijnen, geldt dezelfde regeling." Tijdens de vijftien koopzaterdagen blijft gratis parkeren in de groene en rode zone behouden.

Voorts is er nog een reeks aanpassingen voor het gebruik van de bewonerskaart, de Hallepas en de bezoekerspas. Met die laatste kan je bezoek langer dan drie uren laten parkeren in de blauwe zone.  Tot slot komen er nog drie extra shop&go-plaatsen bij, waar je even kort kan parkeren voor een snelle boodschap.  De aanpassingen worden op 25 januari voorgelegd aan de gemeenteraad van Halle. "Gezien de gevoeligheid van het dossier verwacht ik een stevige discussie tot in de late uren", laat schepen Vandenbroecke nog weten. 

Meest gelezen