Luchthaven Deurne trekt aanvraag voor eeuwigdurende milieuvergunning in

De LEM, de uitbater van de luchthaven van Deurne, trekt zijn aanvraag voor een eeuwigdurende milieuvergunning in. Dat meldt het Vlaamse Departement Omgeving aan Radio 2 Antwerpen. Tegen die aanvraag kwamen 2.600 bezwaarschriften.

De LEM, de uitbater van de Antwerpse luchthaven trekt zijn aanvraag in voor een eeuwigdurende milieuvergunning. Afgelopen zomer kwam er veel protest tegen die plannen.  Burgers uit Borsbeek, Mortsel en Antwerpen dienden ruim 2.600 bewaarschriften in. Intussen kwamen er ook negatieve adviezen vanuit de milieu-inspectie en het Agentschap Natuur en Bos. Mogelijk heeft dat de LEM ertoe aangezet om de aanvraag stop te zetten.

De lopende vergunning van de LEM om vliegactiviteiten in Deurne uit te voeren, vervalt op 17 juni 2024. Het Departement Omgeving laat weten dat de LEM werkt aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag met een uitgebreide milieu-effectenstudie, een zogenoemd project MER. Dat moet onafhankelijk in kaart brengen wat de impact is van de luchthaven op de buurt en het milieu. 

Actiegroep Vliegerplein tevreden

Actiegroep Vliegerplein is tevreden met de intrekking van de aanvraag voor een eeuwigdurende vergunning.  Binnenkort zal de luchthaven een nieuwe aanvraag moeten doen voor een vergunning van beperkte duur, maar dat zal moeilijk zijn volgens de actiegroep die al lang pleit voor de sluiting van de luchthaven. 

Bij de ondertunneling van de Krijgsbaan naast de start- en landingsbaan is ook een stuk aan de overkant ingepalmd als veiligheidszone.  Maar dat gebeurde illegaal want die zone is ingekleurd als landbouwgebied en dus is een nieuwe milieuvergunning volgens Vliegerplein onmogelijk. 

Bovendien zijn de omstandigheden grondig gewijzigd.  Rond de luchthaven zijn veel meer mensen komen wonen en die zullen volgens Vliegerplein opnieuw massaal bezwaar aantekenen tegen een nieuwe milieuvergunning voor de luchthaven, ook al wordt die beperkt in de tijd.

Meest gelezen