© European Union 2022 - Source : EP

Franse president Emmanuel Macron wil recht op abortus in Europese grondrechten opnemen

De Franse president Emmanuel Macron wil dat het recht op abortus en de bescherming van het klimaat grondrechten worden in de Europese Unie. Die ambitie heeft Macron uitgesproken in het Europees Parlement, bij het begin van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. Macron wil ook diplomatiek overleg met Rusland.

Europees voorzitterschap

Sinds 1 januari is Frankrijk zes maanden lang voorzitter van de Europese Unie. Om het halfjaar neemt een andere EU-lidstaat het stokje over, als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dat zijn de vergaderingen van de verschillende Europese vakministers, die op regelmatige tijdstippen plaatsvinden in Brussel of Luxemburg.

Emmannuel Macron heeft, zoals dat altijd gaat bij het begin van een nieuw EU-voorzitterschap, zijn ambities uitgesproken in het Europees Parlement. In het halfrond in Straatsburg hing de Franse president zijn toespraak op aan drie kernwoorden: democratie, vooruitgang en veiligheid. Drie thema’s waar Macron het komende halfjaar de Europese Unie extra op wil profileren.

Extra grondrechten

Wat democratie betreft, hamerde Macron vooral op de Europese waarden. Hij herinnerde het halfrond eraan dat alle EU-lidstaten die onderschreven hebben toen ze lid werden van de Unie en waarschuwde ervoor dat die democratische waarden ondergraven dreigen te worden. Macron wil daar een dam tegen opwerpen zodat deze waarden niet verloren gaan.

De Franse president herinnerde op dat vlak aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat ruim 20 jaar geleden werd aangenomen en waarin onder andere de doodstraf wordt verboden. Macron wil daar twee nieuwe grondrechten in inschrijven: de bescherming van het milieu en het recht op abortus.

Dat laatste kan gezien worden als een vingerwijzing naar de kersverse voorzitter van het Europees Parlement. De Maltese Roberta Metsola is namelijk tegen abortus. Malta, het thuisland van Metsola is het enige EU-land waar abortus volledig verboden is. 

De bescherming van het milieu is overigens al in het charter opgenomen, maar Macron wil het er kennelijk nog explicieter in omschrijven.

Vooruitgang

Onder het tweede trefwoord, vooruitgang, wil Macron vooral een sterk antwoord bieden op de uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en digitalisering. 

Qua klimaat vindt Macron dat de EU nu van woorden naar daden moet omschakelen en volop moet investeren in groene technologieën. Ook moet Europa de wet aannemen die producten die voortkomen uit ontbossing van de EU-markt weert. Die wet werd eind vorig jaar voorgesteld door de Europese Commissie.

Qua digitalisering droomt Macron van een eengemaakte Europese digitale markt, om Europese “kampioenen” te kweken, sterke digitale producten dus, als tegengewicht voor grote spelers uit de rest van de wereld.

Veiligheid

Last but not least wil Macron het thema van veiligheid heel hoog op de agenda zetten. Europa moet zichzelf wapenen tegen verschillende bedreigingen van buitenaf: de buitengrenzen beschermen om een dam op te werpen tegen illegale migratie en sterkere samenwerking op het vlak van defensie zodat Europa zichzelf kan beschermen en niet langer afhankelijk is van andere machten.

In het bijzonder wil Macron een dam opwerpen tegen Rusland, dat militair aan de deur van Oekraïne staat te kloppen. 

"De komende weken moeten we een Europees voorstel voor een nieuwe orde voor veiligheid en stabiliteit afwerken. De Europeanen moeten die uitwerken, dan delen met onze bondgenoten in de NAVO en vervolgens ter onderhandeling voorleggen aan Rusland", zo zei Macron in het Europees Parlement. Met andere woorden: hij wil dat Europa ook een stoel aan de diplomatieke onderhandelingstafel krijgt.   

Hij hamerde erop dat de dialoog met Rusland over deze veiligheidskwesties van essentieel belang blijft. Zo wil Frankrijk samen met Duitsland in het kader van het  zogenaamde Normandië-formaat blijven zoeken naar een oplossing voor het conflict in Oekraïne, aldus het Franse staatshoofd.

De Franse president Emmanuel Macron stelt zijn Europese plannen voor in Straatsburg.

Videospeler inladen...

Rob Heirbaut en Steven Decraene over het verband tussen het Franse voorzitterschap van de EU en de Franse presidentsverkiezingen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen