Stad Genk bindt samen met Gent en Roeselare strijd aan tegen zwerfvuil van afhaalmaaltijden

De stad Genk wil het zwerfvuil van afhaalmaaltijden aanpakken en stapt samen met Gent en Roeselare mee in een project van Mooimakers, OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. In de zone rond Shopping 1, de Rootenstraat en het Molenvijverpark in Genk zullen handelaars en burgers betrokken worden bij projecten om wegwerpverpakkingen te vermijden, zwerfvuil  te voorkomen en methodes te bedenken om meer verpakkingen te kunnen inzamelen voor recyclage.

"De projecten tegen zwervuil van afhaalmaaltijden, met steun van Mooimakers, OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), focussen op drie aspecten”, legt burgemeester Wim Dries (CD&V) uit,  “lokale handelaars aanzetten om zo weinig mogelijk wegwerpverpakkingen te gebruiken, zwerfvuil voorkomen en methodes bedenken om meer verpakkingen te kunnen inzamelen voor recyclage. In Genk hebben we daarvoor de zone in en rond Shopping 1 gekozen, maar ook de Rootenstraat en de picknickplaatsen in het Molenvijverpark.”

Nulmeting

“In dit afgebakende gebied hebben we een nulmeting gedaan”, vervolgt de burgemeester. “Hoeveel slingervuil ligt hier nu concreet? We stelden vast dat we effectief heel wat afval zoals koffie-cups, lege smoothiebekers en Quick-afval konden vinden. Nu we dat gedetecteerd hebben, kunnen we samen met Shopping 1 aan de slag gaan om initiatieven te bedenken en uit te werken.”

We stelden vast dat we effectief heel wat afval zoals koffie-cups, lege smoothiebekers en Quick-afval konden vinden

Wim Dries, burgemeester van Genk

“Een andere concrete stap in het project is de installatie van zes specifieke vuilbakken voor sigarettenpeuken in de Rootenstraat", zegt Dries, "en die vuilbakken staan er intussen al. De komende twee jaar willen we ook onderzoeken hoe we mensen in het Molenvijverpark duidelijk kunnen maken dat ze geen picknickafval mogen achterlaten. En we gaan ook na of we PMD los van het restafval kunnen en moeten sorteren.”

Mooimakers

Om deze initiatieven te financieren, werd een budget van 350.000 euro ter beschikking gesteld, dat Genk, Roeselare en Gent onderling verdelen. “Met deze projecten spelen we gericht in op een tendens in het zwerfvuilprobleem”, zegt Els Gommeren, coördinator van Mooimakers. “Het wordt voor ons en steden een heel belangrijk leerproces. We gaan de projecten dan ook van dichtbij monitoren om onze bedenkingen te kunnen meenemen naar initiatieven in de toekomst. De projecten rond zwerfvuil van afhaalmaaltijden lopen trouwens nog tot september 2023.”

Meest gelezen