Gewerkt in laatste week voor bevalling: dokter verliest uitkering moederschapsrust, of toch niet helemaal

De Gentse huisarts Julie De Vos heeft met een tweet de administratie van het christelijk ziekenfonds CM en van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  (Riziv) in beweging kunnen brengen om een oplossing te vinden voor haar zaak. Ze was volgens de wet te lang blijven werken voor haar uitgerekende bevallingsdatum waardoor ze haar moederschapsuitkering dreigde te verliezen. Maar de dag eindigt dan toch positief voor haar.

"Belgische logica: er is een wereldwijde crisis gaande, de huisartsen kunnen niet meer van het werk, maar ik ben mijn uitkering kwijt omdat ik te lang heb doorgewerkt om collega’s te helpen", twittert een verontwaardigde Julie De Vos in november.

"Aangezien de wetgeving verplicht om op tijd te stoppen en u dat niet gedaan heeft, Heeft u geen recht op een uitkering voor uw moederschapsrust", luidt het gortdroge antwoord van de CM op haar aanvraag voor moederschapsrust. De Vos dreigde zo'n 4.000 euro te mislopen. 

De verontwaardiging op Twitter was groot. "Die verplichte week voor de uitgerekende datum dient om mama en kind te beschermen", twittert Kamerlid Evita Willaert (Groen). "Ik begrijp natuurlijk dat er hier billijkheidsredenen zouden moeten kunnen."

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) reageert iets feller. "Een fout antwoord van de CM", vindt ze.

Het had inderdaad sneller en beter gekund

Ingrid Fleurquin (CM)

"Je hebt enerzijds het wetgevend kader, maar anderzijds zijn er ook concrete situaties op het terrein die ons uitdagen om kritisch naar die wetgeving te blijven kijken", reageert Ingrid Fleurquin van de CM in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Ik moet toch zeggen dat we snel hebben geprobeerd om achter de schermen oplossingen te zoeken, door contact te leggen met het Riziv om te bekijken wat er met dit dossier is gebeurd en hoe we een oplossing kunnen zoeken."

En wat dan met die oplossing? "Het had inderdaad sneller en beter gekund", geeft Fleurquin toe. 

Beluister hieronder het fragment uit "De wereld vandaag":

Intussen heeft het Riziv een mail met een voorstel naar Julie De Vos gestuurd: de weekuitkering van de verplichte week rust voor de bevalling valt weg, maar de andere 11 weken worden wél uitbetaald.

De Vos is intussen ook opgebeld door de directeur van CM-Oost-Vlaanderen, die bevestigt dat er een oplossing komt voor haar dossier. Julie De Vos laat nog weten dat ze het jammer vindt dat de oplossing er pas is gekomen nadat ze haar verhaal op Twitter had gedeeld. Ze hoopt dat haar zaak iets in gang zal zetten om de verouderde wetgeving te veranderen.

Meest gelezen