Maggie De Block: "Btw-verlaging energie is boerenbedrog"

De Vlaamse liberalen van Open VLD blijven zich verzetten tegen een al dan niet slimme verlaging van de btw op energie. Dat heeft Maggie De Block gezegd in "Villa politica". Zij zegt dat een verlaging niet betaalbaar is en heeft het over boerenbedrog. 

Een algemene btw-verlaging zou de overheid twee miljard kosten, en de vraag is waar ze dat geld gaat halen, zegt De Block. Dat zal via hogere belastingen moeten, waardoor je dezelfde mensen die je nu iets geeft, later zwaarder zal moeten belasten. Het gaat om een vestzak-broekzak operatie. "Wij vinden dat een beetje een boerenbedrog."

Ook een "slimme" btw-verlaging ziet De Block niet zitten. Daarbij zou de overheid vanaf de zomer de energieprijs willen bijsturen door middel van hogere of lagere accijnzen. Dat zou ten koste gaan van de zelfstandigen, kleine ondernemers, die geen profijt hebben van een lagere btw, maar wel de accijnzen moeten betalen. 

De Block herhaalt nog eens de liberale alternatieven voor een beheersing van de energieprijzen. In de eerste plaats kan het sociaal tarief voor een grote groep mensen met drie maanden verlengd worden tot eind juni. Daarnaast moeten de federale energieheffingen worden afgeschaft, wat een besparing van 70 euro voor de gezinnen zou betekenen. De Block rekent ook op de Vlaamse regering om de Vlaams heffingen op de facturen naar beneden te halen.

De liberalen blijven gekant tegen een btw-verlaging op de energieprijzen, zegt Maggie De Block.:

Videospeler inladen...

Meest gelezen