Provincie Antwerpen

Nieuw overstromingsgebied in woonwijk Beerse moet voorkomen dat straten onder water lopen

In Beerse komt een nieuw overstromingsgebied in het midden van een woonwijk. Het moet vermijden dat de straten in het gebied rond de Laakbeek tijdens hevige regenval onder water komen te staan. Het overstromingsgebied wordt een mooi stukje natuur, met ruimte voor wandelaars en spelende kinderen. Ook de rioleringen in de buurt worden aangepakt. De werken starten morgen en zullen een half jaar duren.

In het gebied rond de Laakbeek in Beerse, komen de straten na hevige regenval regelmatig onder water te staan. Om te vermijden dat dat in de toekomst nog gebeurt, wordt er tussen de Eiken- en de Heibergstraat een overstromingsgebied aangelegd, van enkele voetbalvelden groot.

"Het is in een gebied waar allemaal huizen staan. De Laakbeek wordt er herlegd, zodat ze meer kan meanderen, er meer overstroming kan gebeuren en de natuur zijn gang kan gaan. Het wordt een echt natuurgebiedje tussen de huizen. Er komen ook bruggetjes over de beek zodat wandelaars en spelende kinderen er ook terechtkunnen", zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) van de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder meer Waterbeleid en Milieu en Natuur.

De aanleg van het overstromingsgebied Laakland duurt ongeveer zes maanden. In het najaar van 2022 wordt het gebied helemaal ingericht en aangeplant, met onder meer een wandeldijk en een speelzone.

Meest gelezen