Sohl

1 op de 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van drugs, ook lachgas populair 

Jonge bestuurders (18 tot 34 jaar) kruipen almaar vaker onder invloed van drugs en lachgas achter het stuur. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersinstituut Vias. In twee jaar tijd is het percentage jonge bestuurders dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11 naar 19 procent. In twee op de drie gevallen combineren ze drugs met alcohol, wat het risico op ongevallen volgens Vias exponentieel vergroot.

Uit een bevraging van Vias institute bij 6.000 mensen geeft acht procent van de bestuurders in ons land toe minstens 1 keer per maand rond te rijden na het gebruik van drugs. Vooral bij de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar zit het fenomeen in de lift. "Negentien procent -bijna één op de vijf dus- in die leeftijdscategorie zegt maandelijks te rijden na drugsgebruik. Twee jaar geleden was dat elf procent", aldus Stef Willems van Vias institute.

Een verklaring voor de stijging ligt volgens Vias bij de coronapandemie. "Het feit dat het uitgaansleven zeer beperkt was de afgelopen jaren, heeft sommige jongeren ertoe verleid om meer drugs thuis te gaan gebruiken, waaronder vooral cannabis. Dat blijft ook na gebruik nog enige tijd in het lichaam aanwezig en kan een impact hebben op de rijprestaties", licht Willems toe.

Bij jonge mannen blijkt het probleem groter dan bij vrouwen. "In Vlaanderen gaat het om 21 procent van de jonge mannelijke bestuurders die druggebruik achter het stuur maandelijks toegeeft, bij de vrouwen is dat zeven procent", aldus Willems. In Wallonië ging het het afgelopen jaar zelfs om een verdubbeling van 15 procent naar 30 procent bij de jonge mannelijke bestuurders. Ook in Brussel ging het om een op de drie.

Verontrustende cijfers en tendensen

Meer dan 1 op de 3 bestuurders die drugs gebruikt, combineert dat met alcohol achter het stuur

Stef Willems - Woordvoerder Vias institute

Een andere onrustwekkende tendens is volgens Vias institue dat almaar meer bestuurders drugs combineren met alcohol. En dat maakt volgens Vias het ongevalrisico alleen maar groter. "Meer dan 1 op de 3 bestuurders (35 procent) die drugs gebruikt, combineert dat met alcohol achter het stuur. Vorig jaar lag dat percentage nog op 25 procent", aldus Vias. 

Bekijk hieronder een video van Vias over de meest recente cijfers

Lachgasgebruik in de lift

Ook het gebruik van lachgas zit in de lift. Lachgas is een populaire drug bij jongeren. Het gas veroorzaakt een korte roes en het beïnvloedt ook het rijgedrag. Het bezit van lachgas is niet strafbaar. Maar rijden onder invloed natuurlijk wel. 

Videospeler inladen...

"We zien ten opzichte van vorig jaar vooral een forse stijging in Wallonië bij de jonge mannelijke bestuurders van 12 naar 26 procent. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 5 jonge mannelijke bestuurders die maandelijks lachgas gebruikt achter het stuur. In Brussel gaat over 1 op de 3 jonge mannelijke bestuurders", aldus Vias.

Het gebruik van lachgas heeft natuurlijk een impact op de rijvaardigheid 

Sarah Wille - Toxicoloog NICC

In tegenstelling tot illegale drugs is lachgas niet opspoorbaar door de politie via een drugtest. Toch kan lachgas ernstige gevolgen hebben op de gezondheid voor degene die het gebruiken. “Dadelijk na inhalatie zal men een kort euforisch gevoel verkrijgen dat kan vergezeld worden door effecten zoals duizeligheid, evenwichtsverlies en vertroebeld zicht. Dit heeft natuurlijk een impact op de rijvaardigheid.", vertelt toxicoloog Sarah Wille van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

Wetgeving en bewustmaking

Gezien de gevaren die lachgas met zich mee kan brengen zowel voor de verkeersveiligheid als voor de gezondheid, stelt Vias voor om de regels voor lachgas te verstrengen. "Het bezit en gebruik van lachgas is in verschillende gemeenten al verboden, maar nog toegestaan in anderen. Het is logisch om al deze regels te harmoniseren en het bezit en gebruik overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden", besluit Vias. Die wil dat er meer wordt ingezet op de bewustmaking van jongeren over het gebruik van drugs in het verkeer. 

Exacte cijfers van verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was, zijn er niet omdat het dus niet opspoorbaar is via een drugstest. Maar volgens Vias zijn er afgelopen jaar wel verschillende zware ongevallen geweest waarbij lachgas in de auto gevonden werd. Bij controles stelt de politie steeds vaker vast dat bestuurders grote flessen lachgas vervoeren in plaats van kleine ampullen. 

Meest gelezen