Foto Uus Knops, het Onument in Kortrijk

In de Vinderhoutse bossen komt een "Onument" als herdenkingsplek voor de slachtoffers van corona

In de Vinderhoutse bossen bij Gent wordt een "Onument" aangelegd, een herdenkingsplaats voor de slachtoffers van corona. Het "Onument" is een monument in de vorm van een onderbroken cirkel. De "O" in Onument staat voor die cirkel, maar ook voor "O"penheid om over rouw en verlies te praten.

De Gentse psychiater Uus Knops, die met het idee voor een "Onument" op de proppen kwam, vindt het in tijden van verlies en verdriet belangrijk dat we elkaar vinden om dat verdriet te kunnen delen. "Maar," vindt ze, "daar zijn geen echt openbare plekken meer voor. Van oudsher heeft de mens in de natuur al dergelijke plekken aangebracht om gebeurtenissen te herdenken." Ze haalde haar inspiratie bij landschapsarchitect Bas Smets, die in het Brusselse Zoniënwoud een werk heeft opgericht voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. "En corona is eigenlijk een aanslag op heel het land." 

Nog meer O's

Er staat al een "Onument" in Kortrijk en er komen er nog bij in andere steden. Elke stad heeft zelf gekozen op welke plaatsen de monumenten het beste passen. "Smets maakt telkens cirkelvormige kunstwerken waarvan de cirkelvorm doorbroken wordt door een natuurlijke kracht. Dat kan een riviertje zijn, of een boom, of wat dan ook. Op die manier zijn alle monumenten uniek, maar vormen ze ook een verbindend netwerk." 

Rouwen is weggeduwd naar een achterkamertje, terwijl verdriet delen, het maatschappelijke stuk, een belangrijk onderdeel is van een rouwproces
Psychiater Uus Knops

"Rouwen is enerzijds individueel en iedereen heeft een uniek rouwproces. Maar de laatste decennia is rouwen weggeduwd naar een achterkamertje of de cocon van je huis en we missen dat maatschappelijke stuk", legt de psychiater uit. Ze vindt dat erg belangrijk, "want het is een belangrijk onderdeel van een rouwproces.  Verdriet delen, verbinding voelen met anderen, er troost uit halen, een plek hebben om herinneringen op te halen, dat kan op zo'n plaats. Daar staat ook de O voor, het is een specifiek gekozen woord, dat wat lichter is dan een 'M'onument, maar een O voor openheid om verdriet te delen."

De 'O' staat voor openheid om verdriet te delen
Psychiater Uus Knops

Symbolische plaats

De psychiater vindt de symboliek van de plaats erg belangrijk: "Het monument staat voor de coronaslachtoffers, maar je kan het ook breder zien als een plek om over verlies na te denken. Het kan ook een plek zijn om een uitvaart te houden." Het herdenkingsmonument wordt momenteel gemaakt. Het kost zo'n 50.000 euro en wordt gefinacierd door de stad Gent en de Vlaamse Overheid. 

Meest gelezen