Radio 2

Grote opknapbeurt voor kasteel van Loppem, waar na WO I tot algemeen enkelvoudig stemrecht is beslist

In het Kasteel van Loppem zijn grote renovatie- en onderhoudswerken aan de gang. Het is op die plek dat na WO I de vernederlandsing van het hoger onderwijs is ingezet, dat Belgen stakingsrecht kregen en waar het algemeen enkelvoudig stemrecht het levenslicht zag. De Vlaamse regering en de gemeente Zedelgem investeren samen 300.000 euro.

‘De parel van Zedelgem’, noemt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) het Kasteel van Loppem liefkozend, wanneer ze Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) ontvangt op het domein. De minister kwam er kijken naar de grote werken die op het domein worden uitgevoerd en waar de Vlaamse regering aan bijdraagt. 

Grotten en de ijskelder komen dit jaar aan de beurt

Momenteel zijn er baggerwerken bezig in de kasteelvijver. Ook de moestuinmuur wordt gerestaureerd, net als de grotten en ijskelder. 

Hoewel het kasteel in privé-bezit is, vindt de Vlaamse regering het niet meer dan logisch om de kosten mee te helpen dragen. “Het historisch belang van dit kasteel is enorm, maar het is ook een erfgoedparel”, zegt Diependaele, “Het is dus logisch dat Vlaanderen daartoe bijdraagt. Erfgoed is een beetje de materiële uitdrukking van onze identiteit. Het vertelt ons verhaal. En daar moeten we als overheid zorg voor dragen”. 

De gemeente Zedelgem en de Vlaamse regering investeren samen 300.000 euro in de renovatie.

Radio 2

Op de eerste rij in de Belgische geschiedenis

Het Kasteel van Loppem heeft inderdaad al heel wat grote momenten in de Belgische geschiedenis van op de eerste rij mogen meemaken. 

Op het einde van de Eerste Wereldoorlog verbleven Koning Albert I en Koningin Elisabeth een maand lang in het kasteel en bracht hij er zijn ministers samen. Hij gaf hen er de opdracht om een oplossing te vinden voor de crisis die in België woekerde.

 Ze namen er grote grondwettelijke beslissingen, waaronder het stakingsrecht, het toelaten van vakbonden, de vervlaamsing van de Rijksuniversiteit van Gent en de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht. 

Bezoekers en het verhuur van de feestzaal volstaan niet om de kosten van zo'n kasteeldomein te dekken.

Isabelle Van Caloen, beheerder van het Kasteel van Loppem

Hoewel het romantische park met vijvers en een doolhof worden onderhouden en opengesteld door de gemeente Zedelgem, is het kasteel in handen van de Stichting Jean Van Caloen. 

Isabelle Van Caloen, die gehuwd is met de achter-achterkleinzoon van bouwheer baron Charles van Caloen, vertelt waarom: “In de generatie van mijn man zijn grootouders werd er beslist om het kasteel niet meer door te geven als erfenis, maar om een stichting in het leven te roepen. Daarin werden het Kasteel en een aantal andere gebouwen ondergebracht. Zo blijft het één geheel en wordt het niet versnipperd door erfenissen”. 

Radio 2

Van 4.000 naar 20.000 bezoekers

De Stichting is dankzij bezoekers en het verhuur van onder andere een feestzaal financieel zelfvoorzienend. Maar hoewel het bezoekersaantal de voorbije tien jaar steeg van 4.000 per jaar tot bijna 20.000 voor de coronacrisis, volstaat dat niet om alle kosten die bij zo’n kasteeldomein komen kijken, te dekken. “De subsidies zijn dus heel welgekomen”, zegt Van Caloen. 

Radio 2

Meest gelezen