46 maatregelen moeten rivier Dommel in Noord-Limburg wapenen tegen klimaatverandering

In Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt worden maatregelen genomen om de wateroverlast en de droogte aan te pakken in en rond de rivier De Dommel. De Vlaams Milieumaatschappij en de gemeentebesturen hebben daarover overlegd met verschillende diensten en organisaties. Er zijn in totaal 46 ingrepen gepland.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de gemeentebesturen van Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt hebben samen met verschillende organisaties nagedacht over de problemen en kansen voor de rivier de Dommel. Nu, twee jaar later staan er 46 concrete maatregelen op stapel. “We willen wateroverlast vermijden door bijvoorbeeld de stoepen in enkele woonwijken in Pelt te ontharden, ook het wachtbekken in Pelt zal vergroot worden”, legt Katrien Smet van de VMM uit. “De droogte willen we aanpakken door waterverspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld bij bemaling of droogzuiging op werven. Er zal ook meer water vastgehouden worden in natuurgebieden.” 

Kleine en grote ingrepen

Er wordt ook gewerkt aan de waterkwaliteit, gaat Katrien Smet verder: “Door waterlopen opnieuw te laten meanderen of kronkelen in de natuur en door de rioolinfrastructuur te verbeteren." Om de beleving aan het water te verbeteren, zullen er onder meer fietspaden aangelegd worden langs de Eindergatloop, een zijrivier van de Dommel.

Riviercontract

Alle plannen zijn nu gebundeld in een riviercontract, tussen de verschillende partners. Er is afgesproken om een aantal ingrepen meteen uit te voeren, andere zullen de komende jaren worden opgestart, klinkt het. 

 

Alle plannen zijn nu gebundeld in een riviercontract, tussen de verschillende partners. Er is afgesproken om een aantal ingrepen meteen uit te voeren, andere zullen de komende jaren worden opgestart, klinkt het. 

Meest gelezen