Beveren legt werken op de N70 tijdelijk stil omdat er een verhoogde waarde van giftig PFOS is gevonden

De werken op de Grote Baan in Melsele, bij Beveren, zijn tijdelijk stilgelegd omdat de eerste resultaten van een bodemonderzoek aantonen dat er PFOS in de grond zit. Het gaat om een bodemonderzoek in een bepaald deel van de werfzone en de concentratie van de giftige stof is licht verhoogd. In afwachting van definitieve resultaten en bijkomend onderzoek zijn op die plaats de weg- en rioleringswerken tijdelijk stilgelegd.  

Het gaat om bodemonderzoek in de werfzone tussen de Sint-Elisabethstraat en de Torenstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren beslisten uit voorzorg om de werken daar tijdelijk stil te leggen. Het bodemonderzoek toont een licht verhoogde PFOS-concentratie aan. 

Licht verhoogde waarden

Er is pas een nieuwe fase gestart van de riolerings- en wegenwerken op de Grote Baan in Melsele. De werf werd verplaatst naar de zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot net voorbij de Torenstraat. Een bodemsaneringsdeskundige nam er stalen bij de voorbereiding van de werfzone. In een van de drie stalen werd een licht verhoogde concentratie van PFOS (3,4 microgram/kg ds) aangetroffen. Die waarde is hoger dan de richtwaarde vastgelegd door OVAM voor vrij gebruik van gronden (3 microgram/kg ds). De waarden in de andere twee stalen liggen onder die richtwaarde, net zoals de waarden van de onderzochte stalen uit de voorgaande fases van de werken.

Bijkomend onderzoek

"Momenteel worden analyses gedaan van dieper in de grond en van het grondwater", legt Stefanie Nagels van AWV uit.  Dat de PFOS onderzocht werd, is eerder toeval. "Er wordt momenteel geen standaard controle gedaan op PFOS. Maar er wordt wel gekeken of er een controle nodig is en dat was hier het geval. Maar het gebeurt dus niet standaard bij alle werken." De definitieve resultaten van de verdere onderzoeken worden over twee weken verwacht.

De beslissing om de werf tijdelijk stil te leggen, heeft geen invloed op de afrondende werken die momenteel nog bezig zijn in de zone tussen de Essendreef en de Carrefour. Daar worden onder andere de openbare verlichting, de bushaltes en de voetpaden afgewerkt. 

Meest gelezen