Zorgband Leie & Schelde

Bewoners van woonzorgcentrum in Lemberge krijgen inspraak in sollicitatiegesprekken

In de woonzorgcentra van Zorgband Leie en Schelde gaan bewoners mee in de jury zitten tijdens de sollicitaties van verpleeg-en zorgkundigen. Zo wil de directie de bewoners stimuleren om ook op oudere leeftijd zich te engageren. Door de bewoners bij de sollicitaties te betrekken wil het  woonzorgcentrum hen ook duidelijk maken dat er naar hen wordt geluisterd. De 93-jarige Pius is de eerste die mag mee beslissen wie hem in de toekomst zal verzorgen.

Volgens coördinator Marleen Paelinck moet de maatschappij anders gaan kijken naar bewoners van woonzorgcentra. " De maatschappij ziet bewoners nog te vaak als zorgbehoevenden, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om de bewoners nog mee te laten participeren. Ze bij een sollicitatiegesprek betrekken en mee laten beslissen is een van de mogelijkheden." Die manier van werken komt uit Scandinavië. Daar bepalen bewoners zelf wat er gebeurt in hun centrum. Het is een nieuwe vorm van met mensen in woonzorgcentra om te gaan. 

93-Jarige Pius selecteert mee

Bij de aanwerving van een nieuwe verpleeg-en zorgkundige moet er in de jury altijd een extern lid zetelen. Bij Zorgband Leie en Schelde is het extern lid nu een van de bewoners. 

In Lemberge is dat Pius, een bewoner van 93 jaar.  "Het is mijn tweede sollicitatiegesprek", zegt Pius. Hij is er trots op dat er iemand is aangeworven waar hij mee mocht over beslissen. "Het is meer dan een verpleegster, ze wil bij de oude mensen gaan en een praatje maken, dat vind ik goed." Pius weet ook wat hij wil van het WZC, hij heeft het graag druk: "Ik lees voor in de kapel, ik ben lid van de animatiegroep, we gaan wandelen met een begeleider erbij, zo'n dingen zouden meer moeten, maar we moeten daar personeel voor bij hebben." Voorts heeft hij zijn dagelijkse bezigheid, "ik los graag woordpuzzels op".

Pius uit het WZC in Lemberge vertelt op Radio 2 over zijn betrokkenheid bij de sollicitatiegesprekken

Volgens Marleen Paelinck is Pius een geëngageerd man, die ook al in de participatieraden zetelt en zeer bekwaam is. "De man neemt aan het gesprek deel, maakt duidelijk wat de wensen zijn van de bewoners en vraagt aan de sollicitanten hoe zij de relatie met de bewoners zien." 

Mentale welzijn is zeer belangrijk

Marleen Paelinck, coördinator

"Het is een proefproject, maar we zien wel dat die inspraak heel belangrijk is voor het mentale welzijn en we zijn wel van plan om die nieuwe manier van participatie uit te breiden naar onze andere woonzorgcentra, ", zegt Marleen Paelinck nog. 

Meest gelezen