Persoonlijke dagvaarding van Bart Tommelein en Lydia Peeters ingetrokken in zaak rond terugdraaiende tellers

De persoonlijke dagvaarding tegen de voormalige ministers van energie Bart Tommelein en Lydia Peeters wordt ingetrokken. De eiser heeft beslist afstand te doen van die dagvaarding rond hun uitspraken over de terugdraaiende teller. Voor beiden is de persoonlijke zaak dan ook achter de rug. De procedure tegen de Vlaamse Regering wordt wel verdergezet.

Voormalige ministers van energie Bart Tommelein en Lydia Peeters (Open Vld) hoeven zich niet langer zorgen te maken over persoonlijke aansprakelijkheid in de zaak rond de terugdraaiende teller.  De regeling waarbij Vlamingen die ten laatste in 2020 zonnepanelen installeerden 15 jaar lang voordeel haalden uit het systeem van de terugdraaiende teller, werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd begin 2021. Daardoor zagen veel gedupeerden inkomsten die ze verwacht hadden om hun investering terug te verdienen, verdwijnen. 

15.000 gedupeerden

15.000 gedupeerden, vertegenwoordigd door meester Stijn Verbist, stelden de Vlaamse overheid in gebreke omdat de belofte niet nagekomen wordt. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement gingen volgens hen in de fout door het decreet aan te nemen, terwijl ze hadden moeten weten dat de tekst juridisch kon worden aangevochten. Bovendien haalden ze aan dat voormalige ministers van Energie, Bart Tommelen en Lydia Peeters, herhaaldelijk hadden beloofd dat het voordeel 15 jaar lang zou gelden.

Bart Tommelein (Open Vld), voormalig minister van Energie, nu burgemeester van Oostende

Ministers persoonlijk gedagvaard

De advocaten van de Vlaamse Regering stelden tijdens de procedure dat die uitspraken ten persoonlijke titel zouden gebeurd zijn en de regering daar dus niet door gebonden is. Begin december vorig jaar dagvaardde één van de eisers daarom beide ministers persoonlijk. Dat zou als gevolg kunnen hebben dat de ministers het verlies van de eiser uit eigen zak moeten betalen, in eerste instantie voor deze eiser, maar mogelijk dus voor alle eisers. Een bedrag dat tot in de miljoenen zou oplopen.

Dat is erg ongewoon, omdat je een minister normaal gezien niet kan vervolgen voor uitspraken die ze in de media of elders doen. Ze genieten ministeriële onschendbaarheid. 

Lydia Peeters (Open Vld), voormalig minister van Energie, nu Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Intussen hebben de advocaten van de overheid het argument dat de ministers uit eigen naam spraken ingetrokken. "Wij hebben gezien dat de Vlaamse Regering in haar laatste besluiten niet meer argumenteert dat mevrouw Peeters en meneer Tommelein die uitspraken ten persoonlijke titel zouden hebben gedaan, maar met mandaat van de Vlaamse regering", zegt meester Verbist daarover. "Daarom hebben we afstand van geding gedaan ten aanzien van hen, maar de bodemprocedure ten aanzien van de Vlaamse regering loopt verder". Die zaak van de 15.000 gedupeerden versus het Vlaams Gewest staat gepland op 6 mei.

Tommelein en Peeters laten via hun kabinet weten dat ze tevreden zijn met de afloop, en wensen verder niet persoonlijk te reageren.

Bekijk hier het stuk over de persoonlijke dagvaarding in december uit Het journaal.

Videospeler inladen...

Meest gelezen