Hasseltse primeur: Frederik Thoelen wordt eerste stadsbioloog van Limburg

Hasselt heeft geen stadsdichter of stadsarcheoloog, maar een stadsbioloog. Frederik Thoelen, die ook in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen werkt, wil de natuur dichter bij de Hasselaren brengen. “Anderzijds moeten we ook beseffen dat natuur voor overlast kan zorgen, en moeten we leren omgaan met problematieken rond steenmarters en everzwijnen”, aldus de nieuwbakken stadsbioloog.

"Ik ben erg verheugd om de allereerste stadsbioloog van Vlaanderen (red. eigenlijk is er al een in Gent) te mogen voorstellen", zegt Derya Erdogan, schepen van Klimaat en Natuur (RoodGroen). "Bij natuur denken we meteen aan buitengebieden, maar ook in een stad leven we samen met planten en dieren. We willen Hasselaren nog bewuster laten omgaan met de stukjes groen in de binnenstad, om zo de biodiversiteit te versterken. Als stad nemen we trouwens al verschillende initiatieven om de natuur in het centrum en de woonwijken te bevorderen, denk maar aan de geveltuintjes en de stoeptegels."

Leren omgaan met overlast

De Hasseltse stadsbioloog zal de natuur in Hasselt dichter bij de mensen brengen. “We moeten ons eerst en vooral de vraag stellen over welke planten en dieren we zoal beschikken”, vertelt Frederik Thoelen. “Daarna kunnen we mensen aanzetten om de aanwezige natuur groter en beter te maken. Heel concreet willen we iets doen rond nestkasten en vogels voederen. Anderzijds willen we mensen ook leren omgaan met problemen die everzwijnen en steenmarters bijvoorbeeld kunnen veroorzaken. De natuur kan immers ook overlast bezorgen, en daar moeten we mee leren leven.”

Ondanks zijn drukke agenda in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen, ziet Thoelen de nieuwe uitdaging helemaal zitten. “Het is altijd puzzelen geweest om mijn bezigheden met elkaar te combineren, maar ik heb veel zin in deze nieuwe functie." 

Een Hasselts stadstuintje.

Meest gelezen