Ekaterina Grosheva - Unsplash

Te veel fijnstof in de lucht: "Stook vandaag en morgen geen hout in je kachel of haard"

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept op om niet met hout te stoken, als dat niet strikt nodig is. In heel Vlaanderen zit er op dit moment te veel fijnstof in de lucht en dat is slecht voor de gezondheid.

De Vlaamse Milieumaatschappij geeft een stookadvies: "We vragen aan de mensen om vandaag en morgen geen hout te stoken in de open haard of in de kachel. Dat brengt lokaal nog veel extra fijnstof in de lucht", zegt Katrien Smet van de VMM. 

"We roepen op om geen hout te verbranden, als je op een andere manier je woning kan verwarmen. Het is niet verboden: als hout je enige bron van verwarming is, dan mag je stoken. Als je hout gebruikt als bijverwarming of voor de gezelligheid, dan doe je dat nu beter niet."

Beter geen hout stoken als bijverwarming of voor de gezelligheid

"Fijnstof is niet enkel slecht voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de gezondheid. Oudere mensen en jonge kinderen kunnen er hinder van ondervinden", zegt Katrien Smet. Mensen met gevoelige luchtwegen doen ook beter geen zware inspanningen.

In Vlaanderen hebben de gemiddelde fijnstofconcentraties voor PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) de drempel van 35 microgram per kubieke meter overschreden. Bij die waarde moet de bevolking worden ingelicht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De hoge fijnstofconcentratie is door de VMM in heel Vlaanderen gemeten en vooral in de provincie Antwerpen.

"Het weer heeft ermee te maken", zegt Frans Fierens van IRCEL. "Er is heel weinig wind en er is een temperatuursinversie." Dat betekent dat een warme luchtlaag boven koudere lucht dichter bij de grond ligt. De luchtverontreiniging kan dan niet weg en de concentraties vervuilende stoffen lopen vervolgens op.

Het is nu urgent, zegt Katrien Smet van de VMM, maar "eigenlijk neem je dat stookadvies best het hele jaar door ter harte. Door hout te verbranden breng je zowel dioxines, fijnstof als PAK (kankerverwekkende stoffen, red.) in de lucht. Het is geen milieuvriendelijke manier om je woning te verwarmen".

Meest gelezen