Regel van vier verdwijnt, enkel besmette en zieke kinderen moeten thuisblijven: deze nieuwe regels gelden op school

De coronamaatregelen op school worden versoepeld: alleen kinderen die besmet zijn of coronasymptomen vertonen, moeten nog thuisblijven. Een klas moet niet langer in quarantaine wanneer minstens vier leerlingen positief testen. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs en Volksgezondheid van ons land beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC). De nieuwe maatregelen gaan onmiddellijk in. "Maar geef scholen tijd om zich te reorganiseren", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De afgelopen dagen trok het onderwijsveld steeds luider aan de alarmbel. Meer en meer meer klassen en scholen moesten namelijk de deuren sluiten, waardoor ook veel niet-positieve leerlingen gedwongen thuis kwamen te zitten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevestigde dit in het Vlaams Parlement met de meest recente cijfers: er zijn momenteel 102 scholen in Vlaanderen gesloten door corona - 35 in het basisonderwijs, 67 in het secundair onderwijs. Vorige week waren er in totaal nog 19. 

En dus verzamelden de verschillende ministers van Onderwijs en Volksgezondheid van ons land opnieuw op een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC). Het overleg werd ’s middags even onderbroken, maar uiteindelijk werd dan toch een akkoord bereikt.

Zelftests sterk aanbevolen, maar niet gratis aangeboden

Enkel leerlingen die besmet of ziek zijn, moeten nog thuisblijven. Een klas hoeft ook niet meer te sluiten zodra vier leerlingen positief testen. Verder mogen in het basisonderwijs kinderen van wie ouders, broers of zussen zijn besmet – en die zelf geen symptomen vertonen – gewoon naar school. Een zelftest wordt in zo’n geval wel sterk aanbevolen.

In de secundaire scholen blijft de huidige regeling gelden: na een hoogrisicocontact binnen het gezin kunnen volledig gevaccineerde leerlingen naar de klas, maar niet-gevaccineerde leerlingen moeten nog steeds tien dagen in quarantaine. Vanaf dag zeven mag de quarantaine beëindigd worden indien er een dagelijkse zelftest wordt afgenomen tot dag tien.

Meerdaagse schooluitstappen zijn weer toegestaan, al wordt hier eveneens een zelftest vooraf aangeraden. “Het zou absurd zijn dat je wel op bivak mag met de Chiro, maar niet op reis met school”, redeneerde Vlaams minister van Onderwijs Weyts gisteren na een voorafgaand overleg. “Bovendien zijn schoolreizen voor sommige leerlingen de enige reizen die ze maken.”

De zelftests zullen niet gratis ter beschikking worden gesteld en blijven een verantwoordelijkheid van de ouders.

De CLB's ten slotte stoppen met contactopsporing binnen de scholen, zodat ze zich weer op hun kerntaak – leerlingenbegeleiding – kunnen focussen. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contracttracing van deze jongeren voor contacten buiten de school wel door.

"Niets is zonder risico"

“Ik denk dat het een wereld van verschil maakt voor directies, leerkrachten en ouders dat we afstappen van de regel die zegt dat een volledige klas na vier besmettingen in quarantaine moet, ook als alle andere leerlingen en leerkrachten kerngezond zijn”, reageert Weyts (N-VA). 

Nieuwe maatregelen maken wereld van verschil voor directies, leerkrachten en ouders

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Niets is zonder risico, geeft hij toe, “maar je moet dat in termen van een weegschaal bekijken: aan de ene kant heb je de virologische baten van een quarantainemaatregel, maar daartegenover moet je bekijken welke schade die regel met zich meebrengt op vlak van leerachterstand, op vlak van recht op leren en op vlak van recht op lesgeven.”

Gezien de omikronvariant minder erge gevolgen heeft op vlak van ziekte en impact op de ziekenhuizen en intensieve zorgafdelingen, vindt Weyts het verantwoord om het belang van onderwijs voorrang te geven. Al moeten we ons volgens de minister geen illusies maken: “Er zullen nog klassen en scholen gesloten worden, maar dan wel vanwege besmettingen, niet vanwege quarantainemaatregelen.”

Bekijk hier het interview met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in het Journaal van 19 uur:

Videospeler inladen...

Wachten op coronabarometer voor onderwijs en boosterprik voor 12- tot 17-jarigen

Ook gisteren werd al beslist dat zieke leerkrachten alleen nog een doktersbriefje nodig hebben om hun afwezigheid te wettigen. Normaal gezien zijn dat twee attesten: het klassieke doktersbriefje én een bijkomend attest, dat ook moet worden ingevuld worden door de huisarts. Op vraag van de huisartsen – die het al druk genoeg hebben – vervalt dat tweede attest tijdelijk.

Op een coronabarometer voor het onderwijs is het nog even wachten. De Vlaamse onderwijspartners bogen zich wel al een eerste keer over het ontwerp, waarin gewerkt zou worden met drie niveaus (geel, oranje en rood). Er is een basispakket van maatregelen dat van kracht zou zijn in elk niveau (zoals onder meer ventilatie, verluchting en afstand). Dat pakket kan worden aangevuld met extra regels. 

Over de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen wordt pas later deze week nieuws verwacht. De ministers van Volksgezondheid van ons land vragen aan de Hoge Gezondheidsraad om tegen het weekend advies te geven. Momenteel is zo'n boosterprik nog niet mogelijk voor die leeftijd, maar jongerenorganisaties dringen aan op een beslissing omdat zo'n booster in sommige landen nodig is als je op vakantie wil gaan. Hoe dan ook heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nog geen groen licht gegeven voor een booster voor die leeftijd. Normaal moet dat eerst gebeuren voor ons land een beslissing kan nemen.

Meest gelezen