Extra geld naar preventie van zelfdoding: "Er is geen tijd te verliezen"

Er wordt extra geld geïnvesteerd in de preventie van zelfdoding. Dat kondigt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan. Het doel is om de zelfdodingscijfers tussen 2020 en 2030 met zeker 10 procent te doen dalen.

Het gaat om 1,5 miljoen euro voor diverse nieuwe projecten. Zo worden extra middelen geïnvesteerd in de modernisering van de verwerking van de cijfers. Dat moet zorgen voor snellere  rapporten,  analyses en uiteindelijk beleidsinzichten.

Er gaan ook meer middelen naar suïcidepreventie bij jongeren. Zelfmoordgedachten en -pogingen komen immers relatief vaak voor bij jongeren. Volgens een studie van de Universiteit Gent  bij 13- tot 18-jarigen geven 13 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes aan al twee of meer keer aan zelfmoord gedacht te hebben in hun leven. Sterfte door suïcide vormt ook de grootste doodsoorzaak bij jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar. 

Ook gaan middelen naar preventie bij personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Uit onderzoek blijkt namelijk dat suïcidale gedachten vaker voorkomen bij mensen met ASS. Extra geld gaat ook naar preventie bij werkloze jongeren en volwassenen, en naar vorming van apothekers. Vaak zijn zij immers het eerste aanspreekpunt als het gaat over het goed gebruik van geneesmiddelen, maar steeds vaker ook voor vragen over mentaal welzijn.

De extra middelen kaderen in de doelstelling om de suïcidecijfers tussen 2020 en 2030 met 10 procent te toen dalen.  "Er is geen tijd te verliezen. Suïcidepreventie werkt, maar vraagt een volgehouden en doorgedreven inspanning van de overheid en de betrokken organisaties", aldus minister Beke.

Het actieplan richt zich vooral op jongeren, zegt Gwendolyn Portzky, de directeur van het expertisecentrum Suïcidepreventie, in "De ochtend" op Radio 1.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be

Meest gelezen