Een putter

Hoge boetes voor 15 malafide vogelverkopers: "Ze vingen en verkochten beschermde sijzen, putters en kruisbekken"

Het Departement Omgeving heeft 15 vogelhandelaars boetes opgelegd van duizenden euro's. Ze vingen en verkochten wilde vogels. De natuurinspectie vond vinken, spreeuwen, fazanten, maar ook kwetsbare kruisbekken, patrijzen en zelfs bedreigde barmsijzen. 

Vijftien vogelhouders uit heel Vlaanderen hebben een zware boete gekregen omdat ze illegaal wilde vogels vingen en verhandelden. Het gaat om een administratieve sanctie opgelegd door het Departement Omgeving na vaststellingen door inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos. In totaal werden voor 53. 875 euro aan boetes opgelegd, de hoogste bedroeg 9.600 euro. In de provincie Antwerpen was zelfs een erkende dierenhandel betrokken bij de zaak.

De inspecteurs vonden niet reglementair geringde vinken, putters, ernstig bedreigde barmsijzen, zeldzame sijzen, en kwetsbare kruisbekken. Ook de kneu, de patrijs, de spreeuw en de kramsvogel kwamen in grote getale in kooien terecht. De inspecteurs vonden kooien, netten en verboden veerklemmen waarmee de handelaars de vogels vingen. (Zie foto's hieronder). Er werd ook grootschalige fraude met vogelringen vastgesteld. Bij twee vogelhouders was er bovendien sprake van dierenleed. Beschermde vogels hadden nog maar één poot en liepen over hun dode soortgenoten in dezelfde kooi.

Meest gelezen