Gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant waarschuwen: "Ingrepen nodig om nieuwe wateroverlast in Demerbekken te voorkomen"

Er zijn bijkomende ingrepen nodig om het Demerbekken in de toekomst te vrijwaren van wateroverlast. Dat blijkt uit de doorlichting van de gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant, de betrokken burgemeesters en diensten. "Er zijn extra wachtbekkens nodig én we moeten water zo lang mogelijk in de rivier kunnen houden", vertelt gouverneur Jos Lantmeeters. 

Vorig zomer ontsnapte het Demerbekken aan een catastrofe omdat er daar minder regen viel dan in de Maasvallei. "Als de regen die toen in Wallonië is gevallen, hier was gevallen, dan waren de gevolgen erger geweest", concludeert gouverneur Jos Lantmeeters. En omdat door de klimaatverandering extreem hevige regenval vaker zal voorvallen, zal er meer moeten ingezet worden op het spreiden en bufferen van water. 

Maatregelen

"Er zijn nieuwe wachtbekkens nodig, maar die alleen kunnen het probleem niet oplossen", vult Lantmeeters aan. "We moeten water langer in de rivier kunnen houden door de rivieren meer te laten meanderen, en werken aan bijkomende overstromingsgebieden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan landerijen of wegen die we bij een ramp onder water kunnen zetten."

We moeten op voorhand weten welke maatregelen we op welk moment zullen nemen

Jos Lantmeeters, gouverneur van Limburg

De bestrijding van de wateroverlast in juli had ook beter aangepakt kunnen worden, vindt Lantmeeters. "Nu hebben we op het moment zelf moeten improviseren. Voor de Maas bestaat daar een draaiboek over. Bij bepaalde waterstanden worden bepaalde acties ondernomen. Zo'n plan zou ook nuttig zijn voor het Demerbekken. We moeten op voorhand weten welke maatregelen we op welk moment zullen nemen" 

We moeten een versnelling hoger schakelen

Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant

"We moeten een versnelling hoger schakelen", waarschuwt ook gouverneur Jan Spooren van Vlaams-Brabant. "Dat doen we door overheden en waterbeheerders nauwer te laten samenwerken, en de effectieve uitvoering van geplande acties strikter op te volgen."

Meest gelezen