Maatwerkbedrijf uit Evere waar stoffen mondmaskers gemaakt worden (ter illustratie)

Minister De Sutter wil meer maatwerkbedrijven inschakelen voor de overheid

De federale overheid gaat de komende jaren meer maatwerkbedrijven inschakelen. Dat zijn bedrijven waar mensen met een beperking, een arbeidshandicap of langdurig werklozen werken. Nu vallen maatwerkbedrijven vaak uit de boot voor het leveren van goederen of diensten aan de federale overheid. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil daar verandering in brengen.

De federale overheid koopt elk jaar voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten. Dat gaat van voertuigen, meubilair en textiel tot ICT-materiaal en afvalophaling. Minder dan één procent van dat budget gaat naar producten of diensten van maatwerkbedrijven, zegt minister De Sutter.

"De federale overheid moet vaak raamcontracten afsluiten met firma’s voor de leveringen van goederen en diensten. Voor een plaatselijk en klein maatwerkbedrijf is deelnemen aan zo’n groot raamcontract meestal geen haalbare kaart. Daarom leggen we domeinen vast waar zo’n groot raamcontract niet meer hoeft. Voor dat type opdrachten kunnen federale overheidsdiensten dan perfect aankloppen bij bijvoorbeeld lokale maatwerkbedrijven."

Meerwaarde van maatwerkbedrijven

De Sutter denk aan producten en goederen als drukwerk, groenwerk, verpakkingen van bijvoorbeeld mondmaskers, schilderwerken, onderhoudswerken, fietsherstellingen, maar ook consultancy voor het uittesten van software. "Zo kan het bijvoorbeeld even goed zijn dat de tool waarmee we belastingen aangeven, getest wordt door mensen met een autismespectrumprofiel", zegt De Sutter.

Minister De Sutter gaat de aankoopdiensten bij de federale overheid een inventaris geven van maatwerkbedrijven en hun expertise. "Daarnaast zullen we onze medewerkers wijzen op de meerwaarde van de samenwerking met maatwerkbedrijven."

"Door de federale overheidsdiensten uitdrukkelijk de weg te wijzen naar bedrijven uit de sociale economie maken we niet alleen werk van een duurzamere manier om aankopen te doen, zo geven we ook werk aan mensen die moeilijk hun plek vinden in de reguliere arbeidsmarkt", zegt De Sutter tot slot.

De sociale economie in België stelt ongeveer 40.000 mensen tewerk, het grootste deel daarvan is aan de slag in maatwerkbedrijven. 

Meest gelezen