Plots nieuw gemeentebestuur in Vosselaar: CD&V smeedt nieuwe coalitie, N-VA naar oppositie

In Vosselaar komt er plots een nieuw gemeentebestuur. N-VA is er naar de oppositie verwezen en CD&V vormt een nieuwe coalitie met de vroegere oppositiepartijen Visie op Vosselaar, Vooruit, Vosselaar Vooruit en onafhankelijke Kevin Luyckx. Naar verluidt waren waren er al lang ruzies tussen CD&V en N-VA. 

De plotse ommezwaai in het gemeentebestuur van Vosselaar komt er niet zomaar. Naar verluidt waren er al lang ruzies tussen de twee bestuurspartijen CD&V en N-VA. Die laatste probeerde daarom met de oppositie een nieuwe coalitie te vormen, maar dat mislukte. Toen CD&V daarachter kwam, ging het dan maar zelf de gesprekken aan met de oppositie. Zij zijn er wel samen uitgekomen. 

"Het is echt wel een kloof die gecreeërd wordt, die verdere samenwerking ook onmogelijk maakt. We hadden geen andere keuze. Het is nu wel met volledige goesting en vernieuwde energie dat we met deze nieuwe ploeg aan de slag gaan", zegt burgemeester Gilles Bultinck van CD&V.

Ondanks het nieuwe decreet, is dit een stap die we nooit zelf hadden willen zetten

Burgemeester Gilles Bultinck (CD&V)

Een nieuwe coalitie vormen tijdens een legislatuur kan sinds kort, na een nieuw Vlaams decreet. Daar maakt Vosselaar nu gebruik van. Al was dat oorspronkelijk dus niet de bedoeling. "Ondanks het nieuwe decreet, is dit een stap die we nooit zelf hadden willen zetten. Maar als anderen zoiets in gang zetten, dan moet je dat niet over je heen laten gaan", besluit Bultinck.

Verslagenheid bij N-VA

Bij N-VA reageert Tinne Wouters verslagen. Zij verliest haar mandaat van schepen van Onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang en Feestelijkheden. "Emotie neemt momenteel de bovenhand. Ik kan alleen voor mezelf spreken en zeggen dat ik mijn ambt met hart en ziel heb vervuld in het algemeen belang van heel Vosselaar. Ik had nog veel mooie plannen die we nu helaas moeten opbergen. Het is heel jammer dat het zo is moeten lopen, maar dat is het harde wereldje van de politiek."

Lokaal N-VA-voorzitter Lou Smulders zegt dat ze nu op een gezonde manier oppositie willen gaan voeren. "Als je iets doet, dan moet je ook tegen je verlies kunnen. We gaan nu voort met een frisse kijk en voor 100 procent. We proberen goed te doen voor Vosselaar en veel te leren ook."

Het nieuwe bestuur zou zich meer gaan richten op sociale thema's. Het nieuwe akkoord wordt op de gemeenteraad van 3 februari geïnstalleerd. 

Meest gelezen