De muskusrat is in opmars in Sint-Laureins, "het is de ideale biotoop voor een muskusrat"

Sint-Laureins bestrijdt de muskusrat, want die populatie knaagdieren groeit er in sneltempo aan. Het aantal muskusratten stijgt in heel Vlaanderen, maar vooral in Sint-Laureins. Met veel water, landbouw en op de grens met het waterrijke Zeeland, is die gemeente de ideale biotoop voor de muskusrat. Het is een exotisch dier dat hier niet thuishoort en schade toebrengt aan de dijken en de landbouw.

Het aantal muskusratten was al jaren onder controle in Vlaanderen, maar de voorbije 2 jaar zijn de knaagdieren weer in opmars. Vorig jaar waren er zo'n 3.000 in Vlaanderen en 700 daarvan leefden in Sint-Laureins. 

Van een plaag is nog geen sprake, maar "er zijn weer meer meldingen", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die bestrijdt de dieren want het zijn exoten, ze horen hier niet thuis. Muskusratten zijn hier ooit ingevoerd voor hun pels.  

Vorig jaar heeft de VMM in Sint-Laureins 676 muskusratten gevangen.  Volgens Maarten Schuurmans van de gemeente is de streek ideaal voor de rat: "Het is een waterrijk gebied en dat is de ideale biotoop. We hebben het Leopoldskanaal, het Schipdonkkanaal, de vele kreken, er is veel landbouw en dus veel voedsel."

Dijken kalven af

Muskusratten veroorzaken niet meteen hinder bij de inwoners, maar ze brengen schade toe aan de landbouw en vooral aan de dijken. "We hebben hier dijken tegen de waterkering van rivieren en de zee. De muskusratten graven zich in in de dijken, waardoor die afkalven en de bescherming tegen het water verdwijnt." 

Ze planten zich extreem snel voort en graven zich in de dijken in, waardoor die afkalven

Maarten Schuurmans, gemeente Sint-Laureins

"Het is vijf voor twaalf"

Volgens Schuurmans is het hoog tijd dat er ingegrepen wordt. "Als het nu niet stopt, dan zitten we over 5 jaar met een groot probleem, het is nu 5 voor 12." 

De gemeente werkt samen met de VMM omdat die ervaring heeft in het bestrijden van muskusratten en omdat ze het nodige materiaal heeft om dat te doen in de grote waterlopen. De bestrijding gebeurt met een fuik, een soort tunnel waarin de muskusrat gevangen wordt. "We moeten het probleem krachtig aanpakken", weet Maarten Schuurmans. Muskusratten hebben amper natuurlijke vijanden en "ze planten zich extreem snel voort". 

De gemeente heeft een rattenvanger in dienst en die neemt de bestrijding in de kleine waterlopen voor zijn rekening. "Maar die bestrijdt ook de bruine rat, want ook die is in opmars en daar komen soms klachten over. De bruine rat komt bij de mensen thuis in hun kippenhok of composthoop, daar heeft de mens last van."

Meest gelezen