In Nederland heten honderden vrouwen deze week Peter op LinkedIn: wat is er aan de hand?

Zeker 500 vrouwen in Nederland hebben deze week hun naam op de netwerksite LinkedIn veranderd naar Peter. Met die naamsverandering willen ze de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt onder de aandacht brengen. De actie werd op poten gezet nadat onderzoek duidelijk heeft gemaakt dat er meer Nederlandse CEO's zijn die Peter heten, dan dat er vrouwen zijn in die positie. 

De actie "Mijn naam is Peter" is een initiatief van belangenorganisatie Women Inc. en vrouwenorganisatie BrandedU. Zij baseerden zich op de resultaten van een onderzoek van Equileap naar de gendergelijkheid op de werkvloer. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat er meer Nederlandse CEO's zijn die Peter heten, dan CEO's die vrouw zijn. 

Daarnaast gaf Equileap ook vrij dat de subtop van grote bedrijven voor slechts 28 procent uit vrouwen bestaat en dat het Nederlandse parlement maar voor 39 procent uit vrouwen bestaat. Daarom riepen Women Inc. en BrandedU op aan vrouwen om tussen 24 en 28 januari hun naam naar Peter te veranderen. Voor die actie kozen ze het sociale platform LinkedIn, dat bedoeld is om het professionele netwerk uit te breiden. 

Bekijk hier de campagnevideo die vrouwen aanspoort hun naam te veranderen:

Mensen weten vaak niet dat het zo erg gesteld is met de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt

Cécile Wansink

"Het gaat om 93 bedrijven met in totaal 94 CEO's. Van die directeurs heten er vijf Peter. En maar vier directeurs zijn vrouw - dat is 4,3 procent. Mensen weten vaak niet dat het zo erg gesteld is met de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt", zegt Cécile Wansink, de woordvoerder van Women Inc. Ook in België zien we eenzelfde trend van ongelijkheid, in ons land bestaat namelijk slechts 18,5 procent van directiecomités uit vrouwen. Daarvan zijn 5,6 procent CEO, we doen het dus wel iets beter dan Nederland, maar er is nog steeds sprake van een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 

Véronique De Baets, woordvoerder voor het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in België, is fan van het initiatief "Mijn naam is Peter". "De actie legt bloot hoe sekse impact heeft op de kansen om hogerop te klimmen in de hiërarchie van een bedrijf. Die impact is verbonden aan een seksistisch stereotiep dat mannen de job van CEO beter kunnen uitvoeren dan vrouwen", zegt De Baets.   

De actie werd massaal gedeeld en tal van vrouwen veranderden hun namen op LinkedIn. Zo wijzigde onder andere Yeliz Çiçek, de hoofdredacteur van modeblad Vogue Nederland, haar naam naar Peter. Ze schrijft op LinkedIn: "Vrouwen zijn structureel ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies, terwijl het bewezen is dat diversiteit aan de top winstbevorderend is. Het is tijd dat hier verandering in komt!" 

Naast vrouwen, waren er ook verschillende mannen die spontaan deelnamen aan de actie. Zij veranderden hun naam op LinkedIn naar Petra en willen alsook genderongelijkheid op de arbeidsmarkt aankaarten. Wansink zegt daarover dat het "een spontaan initiatief is waar we blij mee zijn". 

Meest gelezen