Kritiek op verschil in quarantaineregels voor wel en niet-gevaccineerde tieners (maar regel is niet nieuw)

Er groeit kritiek op de regel dat niet-gevaccineerde leerlingen niet naar de middelbare school mogen als er in hun gezin iemand besmet is met het coronavirus. Deze regel, die onderscheid maakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde tieners, is niet nieuw, maar Vlaams Belang had gehoopt dat het onderscheid zou verdwijnen. "Er wordt 10 dagen leerrecht afgepakt", zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers.

Wat zijn de regels?

Omdat de quarantaineregels in het onderwijs onhoudbaar werden, hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid en Onderwijs gisteren beslist om ze te versoepelen. Voortaan moeten klassen niet meer in quarantaine gaan als er vier besmettingen zijn vastgesteld. 

De regels die wel blijven bestaan, zijn die voor de quarantaine na hoogrisicocontacten binnen het gezin, contacten dus met besmette gezinsleden:

• Leerlingen van het basisonderwijs mogen naar school blijven gaan als ze een hoogrisicocontact hebben gehad in hun gezin. Eerder moesten 10 dagen thuis blijven. 

• Leerlingen van het secundair onderwijs mogen bij een hoogrisicocontact binnen hun gezin naar school blijven gaan als ze gevaccineerd zijn of in de afgelopen 5 maanden besmet zijn geweest. Niet-gevaccineerde jongeren mogen in dat geval niet naar school gaan.

Was er eerder niet iets anders gezegd?

Het is die laatste regel, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde tieners, die uit verschillende hoeken kritiek krijgt, onder andere van oppositiepartij Vlaams Belang. 

De regel bestond al sinds het begin van het schooljaar en Vlaams Belang had gehoopt dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) van de deze gelegenheid gebruik zou maken om het onderscheid weg te werken.

“De Vlaamse regering gaat hierbij in tegen de eigen beloftes, niet in het minst die van onderwijsminister Weyts die vorige maand nog beloofde om ‘zich niet te bezondigen aan vaccinatiediscriminatie’”, zegt Roosmarijn Beckers, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang.  

Beckers ontkent het nut van de vaccins niet en vindt dat kinderen zich ook moeten kunnen laten vaccineren, "maar het moet een vrije keuze blijven", zo zei ze in het Radio 1-programma "De wereld vandaag". 

Die vrije keuze is er volgens Beckers niet, ten eerste omdat hun ouders beslissen en ook omdat ze onrechtstreeks onder druk worden gezet,  "want als je niet gevaccineerd bent moet je dus tien dagen in quarantaine, mag je 10 dagen niet naar school  en wordt dus 10 dagen je leerrecht afgepakt. Dat is toch wel een heel duidelijke discriminatie." 

Beluister hier een uitgebreid gesprek met Roosmarijn Beckers in "De wereld vandaag" op Radio 1

Volgens Beckers doen de regeringspartijen alsof ze de Hoge Gezondheidsraad volgen, terwijl die raad geadviseerd had om de vaccinatiestatus van 12-tot-15-jarigen niet te gebruiken om hen te beknotten.

En inderdaad: toen de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op 9 juli een aanbeveling gaf over de vaccinatie vanaf 12 jaar, adviseerden de experten uit dat adviesorgaan dat de vaccinatiestatus “van kinderen en adolescenten in geen geval hun rechten en vrijheden mag beperken”.

“Dit geldt voor de schoolsector (organisatie van tests, opsporing, quarantainemaatregelen, enz.) maar ook voor alle andere gebieden van het sociale leven van kinderen en adolescenten.” 

Toen de HGR in december een advies gaf over de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar werd aangeraden om de “toegang van kinderen van 5-11 jaar tot het openbare leven niet te beperken op grond van hun vaccinatiestatus (bv. geen uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot deze leeftijdsgroep)”.

Omdat de vaccinatie van jonge kinderen gevoelig ligt, werd voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen een advies gevraagd aan het Comité voor Bio-ethiek. “Omdat het gaat over een ethische kwestie, een rechtvaardigheidskwestie, een principiële kwestie”, zo zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hierover in “De afspraak” van 16 december. 

En, zo voegde hij er nadrukkelijk aan toe: “Nooit gaan we een onderscheid maken tussen een kind van 9 of 10 jaar dat gevaccineerd is en een kind dat niet-gevaccineerd is.” Vandenbroucke vindt dat dat bij volwassenen wel kan, omdat zij daarover zelf beslissen, “maar bij kinderen ligt dat anders”. 

Het Comité Bio-ethiek adviseerde toen hetzelfde, maar omdat COVID-19 geen kinderziekte is met ernstige gevolgen voor andere kinderen.

Ik denk dat ik nooit heb gezegd dat we geen onderscheid zouden maken inzake quarantaine voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. 

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit)

Maar dit laatste ging dus over kinderen onder de 12 jaar, reageert minister Vandenbroucke vandaag in “Villa Politica”. “Ik denk dat ik nooit heb gezegd dat we geen onderscheid zouden maken inzake quarantaine voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Het is heel logisch dat we dat doen.” 

Vandenbroucke vindt het logisch omdat het om een medische kwestie - in quarantaine gaan of niet - gaat. “Dan is het logisch dat je het onderscheid wel maakt. Het gaat er niet om of een meisje van 14 jaar al dan niet binnen mag bij een culturele activiteit.” 

"Die redenering klopt eigenlijk niet,", reageert Vlaams Belangster Roosmarijn Beckers hierop, "want het CST (de coronapas) geldt voor culturele activiteiten vanaf 12 jaar".  En dat er een medisch onderscheid wordt gemaakt snijdt volgens Beckers ook geen hout: "Het blijft discriminatie." 

Bekijk hier de uitgebreide reactie van minister Vandenbroucke:

Videospeler inladen...

Net voor het begin van het nieuwe schooljaar, eind augustus, zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het niet de bedoeling was om andere regels in te voeren voor gevaccineerde dan voor niet gevaccineerde leerlingen.  

"We gaan ons niet bezondigen aan vaccinatiediscriminatie. Sommige jongeren hebben zelfs nog niet de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Bovendien geldt de ouderlijke verantwoordelijkheid. Het is nog altijd zo dat ouderlijke toestemming nodig is voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen. We gaan de kinderen niet straffen omdat hun ouders een, wat mij betreft, verkeerde beslissing zouden nemen.”

Tegelijkertijd kwam gezondheidsinstituut Sciensano echter met nieuwe regels voor het nieuwe schooljaar: voortaan moesten leerlingen uit het secundair onderwijs in quarantaine gaan en getest worden na een hoogrisicocontact. En - nu komt het - als ze gevaccineerd zijn, mochten ze na één negatieve test uit quarantaine.

Op de website van Sciensano staat het met deze woorden: “Zoals in de brede maatschappij, zijn de maatregelen voor kinderen ≥ 12 jaar en leerkrachten die ingedeeld worden als hoog-risicocontact afhankelijk van de vaccinatiestatus en het al dan niet recent doorgemaakt hebben van een COVID-19 besmetting.”

Er wordt dus al maanden een onderscheid gemaakt tussen jongeren volgens hun vaccinatiestatus. Bovendien vallen 12- tot 17-jarigen sinds het begin van dit kalenderjaar onder regels die vergelijkbaar zijn met die van volwassenen. 

Volwassenen die een boosterprik hebben gekregen moeten sinds begin dit jaar niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact. 

Voor volledig gevaccineerde tieners geldt net hetzelfde: omdat zij nog geen boosterprik kunnen krijgen, moeten ze na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine. Vandaar nu die regeling voor het Onderwijs, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde 12- tot 17-jarigen.

Waarom dit onderscheid?

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei vanochtend op Radio 1 dat dit onderscheid wordt gemaakt omdat niet gevaccineerden 12-tot-17-jarigen net als niet-gevaccineerde volwassenen een stuk minder beschermd zijn. 

Beluister hier het volledige gesprek met minister Beke in "De ochtend":

“Wij beschermen hen het meest door te zeggen: als je gevaccineerd bent, hoef je niet in quarantaine te gaan. In het andere geval moeten ze wel in quarantaine gaan, omdat het een gezondheidsimpact heeft. Als u niet gevaccineerd bent, zijn de mogelijke risico’s voor uw gezondheid en voor ziekenhuisopnames veel groter dan wanneer je wel gevaccineerd bent, dus het is ook ter bescherming van de jongeren.”

Zijn federale collega Frank Vandenbroucke herinnert eraan dat het het onderscheid al lang wordt gemaakt. "We hebben dat beslist omdat het belangrijk is dat kinderen en jongeren zich laten vaccineren en omdat we ervan overtuigd zijn dat het helpt tegen het ziek worden en voor een stuk tegen de besmettingen.”

Mogen scholen vragen of leerlingen gevaccineerd zijn?

Het is nu de vraag of de regel in de praktijk kan worden gehandhaafd. Scholen mogen immers niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen vragen, omdat die onder het medisch geheim valt. 

"De scholen rekenen erop dat leerlingen en hun ouders eerlijk zijn en de regels volgen. En dat zij dus in quarantaine gaan na een hoogrisicocontact als je niet gevaccineerd bent," klinkt het op het kabinet van minister van Onderwijs Weyts.

Toch blijken er scholen te zijn die het wel vragen, dat vangt ook Roosmarijn Beckers op. "En ik vraag me ook af hoe de minister zal voorkomen dat dit gebeurt. En als kinderen plots 10 dagen lang in quarantaine moeten, kunnen andere kinderen daar natuurlijk ook gemakkelijk conclusies uit trekken."

Meest gelezen