Nicolas Maeterlinck

Ongeduld in Kamer over uitblijven beslissing energiefactuur, "kost wat tijd om dat zorgvuldig te doen" antwoordt premier

Een beslissing over een maatregel om de torenhoge energiefacturen enigszins betaalbaar te houden voor de burger is voor "de nabije toekomst". Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd in de Kamer. Hij kreeg heel wat vragen van ongeduldige Kamerleden over het dossier, maar wil zich duidelijk niet laten opjagen.

Gisteravond en afgelopen nacht zaten de topministers van de federale regering bijeen om te bekijken wat ze kunnen doen aan de oplopende gas- en elektriciteitprijzen. Maar ze zijn er niet in geslaagd knopen door te hakken. Nochtans zijn de torenhoge energiefacturen een reëel probleem dat velen onder ons aan den lijve ondervinden. Er liggen een aantal voorstellen op tafel, waaronder een tijdelijke btw-verlaging, maar alle coalitiepartners zitten duidelijk nog niet op één lijn. 

Onze burgers verwachten en verdienen een oplossing

Kamerlid Leen Dierick (CD&V)

Voor de oppositie is dit munitie om de regering aan te vallen. "Wat hebben jullie deze week dan gedaan", vroeg N-VA-fractieleider Peter De Roover zich af. "Men vraagt zich af waarmee de Wetstraat bezig is", vindt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. "Er wordt al twee weken lang gezegd dat het dringend is, maar wat gebeurt er? Pompom pompom pompom..." Volgens DéFI-voorzitter "is deze regering even actief als een regering in lopende zaken".

Maar ook bij enkele meerderheidspartijen groeit het ongeduld. Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere herhaalt haar voorstel om de btw naar 6 procent te verlagen en via accijnzen bij te sturen. Dat de leveranciers 3 maanden nodig zouden hebben om een btw-verlaging door te rekenen noemt ze onaanvaardbaar. "Onze burgers verwachten en verdienen een oplossing", zegt Leen Dierick (CD&V).

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw neemt de regering onder vuur over het uitblijven van een beslissing over de energiefactuur.

Videospeler inladen...

Veel concreets kan de premier niet kwijt. Hij geeft wel een heel technische uitleg over de meeropbrengsten en de meerkosten voor de regering door de stijgende energieprijzen en wat dit voor de overheidsfinanciën betekent. "Als er een meeropbrengst is, moeten we ervoor zorgen dat we de mensen die daaronder lijden kunnen bijstaan", aldus De Croo.

Maar hoe denkt de regering dat te doen? "De manier waarop je dit doet, moet gericht zijn, moet tijdelijk zijn, moet betaalbaar zijn en moet ook voelbaar zijn voor de gezinnen." De premier belooft een tussenkomst op korte termijn.

En mocht u eraan hebben getwijfeld: het kan nog ingewikkelder. De premier plaatst het debat over de dure energie in een kader van energietoekomst, want ook daar moeten knopen worden doorgehakt: hoe zit dat met de kernuitstap en hoe zit het met de leveringszekerheid. "Dat neemt wat tijd in beslag om dat op een zorgvuldige manier te doen", aldus De Croo. Een complex dossier dat "in de nabije toekomst" wordt afgewerkt.

Premier Alexander De Croo probeert uit te leggen dat zijn regering zorgvuldig tewerk gaat.

Videospeler inladen...

Ik hoop dat we hier volgende week niet opnieuw staan

Kamerfractieleider Melissa Depraetere (Vooruit)

"De wil is er, maar er moet nu natuurlijk wel actie komen", concludeert Melissa Depraetere (Vooruit). "Ik hoop dat we hier volgende week niet opnieuw staan, want hoe langer het duurt hoe moeilijker het is voor al die mensen die hiermee geconfronteerd worden."

"Er moet snel een oplossing komen die tijdelijk duurzaam en efficiënt is", geeft Leen Dierick (CD&V) nog mee. "Ten slotte zijn we toch een hervormingsregering, niet?"

Kamerlid Leen Dierick (CD&V) maant de regering aan tot meer spoed.

Videospeler inladen...

Meest gelezen