Hoge Gezondheidsraad zet licht (nog) niet op groen voor boosterprik tieners, bal nu in kamp van Taskforce Vaccinatie

De Hoge Gezondheidsraad wil nog wachten met een advies over de boosterprik voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Volgens de Raad is er op dit moment nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs dat zo'n booster voor die leeftijdsgroep nuttig, effectief en veilig is. Het is nu aan de Taskforce Vaccinatie om te bekijken of de booster toch al beschikbaar wordt gemaakt voor tieners. Dat zou snel kunnen gebeuren.

De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land hadden een dringend advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad over de boosterprik voor tieners. Op dit moment kunnen zij in ons land nog geen derde coronaprik krijgen. Dat kan wel eens problemen geven voor tieners die op skireis willen vertrekken. In sommige andere Europese landen mag je laatste vaccinatie binnenkort niet ouder zijn dan 6 maanden en is een boosterprik in de praktijk dus wel nodig, in het bijzonder als mensen niet (relatief) recent genezen zijn van covid en dus geen herstelcertificaat kunnen voorleggen.

Toch wil de Hoge Gezondheidsraad het licht nog niet op groen zetten voor een wetenschappelijk advies rond de derde prik voor tieners. Met de huidige kennis is er "onvoldoende" wetenschappelijk bewijs om het toedienen van een boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de omikronvariant. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies dat aan de ministers van Volksgezondheid is afgeleverd.

De HGR heeft beslist om te wachten op de aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs, vooraleer zelf een standpunt te formuleren.

De Hoge Gezondheidsraad verwijst door naar het Federaal Geneesmiddelenagentschap en de Taskforce Vaccinatie die de verantwoordelijkheid kunnen nemen om de boosterprik toch beschikbaar te maken. De Taskforce zal in elk geval al dit weekend de koppen bij mekaar steken om begin volgende week met een analyse te komen, vernam VRT NWS. Op basis van die analyse zullen de ministers van Volksgezondheid dan de beslissing kunnen nemen.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) betreurt naar eigen zeggen dat de Hoge Gezondheidsraad "zich verschuilt achter het Europees Geneesmiddelenagentschap". "In andere landen heeft men wel al de beslissing genomen. De Gezondheidsraad kaatst nu de bal door naar de Taskforce Vaccinatie. We hebben onmiddellijk contact opgenomen met de voorzitter van de Taskforce en gevraagd om als Taskforce een advies te geven."

Meest gelezen