Voor het eerst sinds 1983 wordt Antwerpen groter: Borsbeek wordt tiende district van de stad

Borsbeek en Antwerpen knopen gesprekken aan om van de buurgemeente een district te maken van Antwerpen.  Dat hebben burgemeester Bart De Wever (N-VA) van Antwerpen en burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) samen aangekondigd op een persconferentie. Het is de bedoeling dat Borsbeek in 2025 het tiende district van de stad Antwerpen wordt.

Het gonsde de afgelopen tijd steeds luider van de geruchten, maar het is nu ook bevestigd: Borsbeek, een gemeente met zo'n 11.000 inwoners, wordt een district van 't stad

Daarover hebben de schepencolleges van Borsbeek en Antwerpen gesprekken aangeknoopt. Zo kondigde burgemeester Van Berckelaer vanmiddag aan.  

De komende twee jaren zal de fusie voorbereid worden en de uiteindelijke beslissing zal op 31 december 2023 voorgelegd worden aan de gemeenteraden van Borsbeek en Antwerpen, zegt burgemeester Van Berckelaer.

"We zullen meer belastingen moeten betalen", zegt buurtbewoner Francis Krits:

Videospeler inladen...

In "De wereld vandaag" op Radio 1 gaf de burgemeester van Borsbeek meer uitleg:

Districten?

Een district is een deelgemeente, maar dan met een eigen bestuur: een districstsraad, - college en -burgemeester, maar dan met minder bevoegdheden dan in een onafhankelijke gemeente. 

De Antwerpse districten zijn in 1983 ontstaan als nawee van de Belgische fusiegolf in de jaren 1970. Voordien waren de huidige districten zelfstandige gemeenten.

50 miljoen

Vanwaar nu deze fusie? Borsbeek heeft het financieel te moeilijk om als zelfstandige gemeente te blijven bestaan en had de afgelopen tijd fusiegesprekken gevoerd met zijn buurgemeenten, maar geen enkele buurgemeente zag dat zitten. Buiten grote buur Antwerpen dan, zo blijkt. 

Na gesprekken met het Antwerpse stadsbestuur worden nu dus gesprekken opgestart om van Borsbeek een district van de stad Antwerpen te maken. Daarmee wordt Borsbeek het tiende district van de grootste stad van Vlaanderen, die zonder Borsbeek al ruim een half miljoen inwoners telt. 

Door de fusie maakt Antwerpen aanspraak op 50 miljoen euro steun van de Vlaamse regering, in de vorm van een schuldovername. 

Oud-Wetstraatjournalist Marc Van de Looverbosch gaf op Radio 2 Antwerpen duiding bij de fusie:

© VRT - Bart Musschoot

Dorp in de stad

Burgemeester Bart De Wever spreekt van een "historische stap", maar tegelijk is hij zich ervan bewust dat er veel scepsis is bij de inwoners van Borsbeek. "Ik besef dat het voor sommige Borsbekenaren vloeken in de kerk is." 

"De hearts and minds zijn nog niet meteen gewonnen. Veel mensen denken dat ze in de grote stad zullen verdwijnen, terwijl ze als buurgemeente zichzelf kunnen blijven." De Wever stelt dat het tegenovergestelde waar is, en dat een district in de stad net zijn eigenheid kan bewaren. En net als zijn collega Van Berckelaer zegt De Wever dat in plaats van een dorp naast de stad, een dorp in de stad moet worden. 

"Ik denk dat de stad de toekomst is. Het is een positieve keuze en het is ons engagement dat de Borsbekenaar moet behouden wat hij heeft en er moet bij komen, hij mag er niet aan verliezen", zo belooft De Wever.