Dit jaar stierven voorlopig 606 mensen aan corona in ons land: wie zijn ze? 

Sinds het begin van de coronacrisis zijn al bijna 29.000 coronadoden gevallen. Dankzij de vaccins stijgt dat trieste aantal niet meer zo gigantisch als tijdens het begin van de pandemie. Maar wie overlijdt er nog? We zochten het uit.

Momenteel sterven er in ons land elke dag zo'n 20 tot 25 mensen aan COVID-19. Sinds het begin van de coronapandemie zijn al 28.957 landgenoten overleden. Tot nu toe stierven er dit jaar 606 mensen na een coronabesmetting.

"We zien dat de sterftegraad van deze vijfde golf, met een twintigtal doden per dag, relatief laag is", vertelt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). "Dat is niet niks natuurlijk, maar het is een groot verschil met het aantal doden aan het begin van de pandemie. Heel veel mensen die tot een risicogroep behoren, bijvoorbeeld oudere mensen, hebben zich intussen laten vaccineren. De vaccins bieden dus een heel goede bescherming tegen overlijden."

Onderstaande grafiek toont duidelijk dat de vaccins goed beschermen tegen overlijden. Hoewel slechts 11,4 procent van de volwassen bevolking niet is gevaccineerd, vertegenwoordigt die groep wel 43,1 procent van de overledenen. Proportioneel gezien sterven er dus een pak meer niet-gevaccineerde mensen.

Belang van booster

Het is vooral de boosterprik die extra beschermt tegen overlijden na een besmetting. "Mensen die twee vaccindoses hebben gehad en die jonger dan 85 jaar zijn, hebben drie keer minder kans om te overlijden. Als ze de boosterdosis hebben gehad, is die kans zelfs 19 keer kleiner. De booster is dus nodig om de bescherming beter en langduriger te maken. Ook voor mensen boven de 85 jaar zie je die bescherming heel duidelijk", aldus Van Gucht.

De booster is dus nodig om de bescherming beter en langduriger te maken

Viroloog Steven Van Gucht

Vooral mannen en gemiddeld 79 jaar

Bij de voorlopig 606 doden dit jaar zijn de mannen oververtegenwoordigd. Tegenover 229 vrouwen stierven er dit jaar 377 mannen. In het begin van de pandemie stierven er meer vrouwen. Bij de 85-plussers stierven er vorig jaar ook meer vrouwen dan mannen. Dat valt vooral te verklaren door de gemiddeld hogere levensverwachting van vrouwen in ons land, legt Sciensano uit. Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke 85-plussers, en oudere bevolkingsgroepen zijn vatbaarder voor een ernstig ziektepatroon.

Hoe komt het dat er dan nu meer mannen overlijden? "We weten al lang dat mannen iets gevoeliger zijn aan complicaties die kunnen optreden bij COVID-19. Ze hebben dan grotere kans op het krijgen van een longontsteking, bloedproblemen en dus ook op overlijden", legt Van Gucht uit.

Hoe oud zijn deze overledenen na twee jaar pandemie? "We zien dat de leeftijd nu lichtjes veranderd is", vertelt Van Gucht. "Mensen die sterven zijn wat jonger. Vorige week was de gemiddelde leeftijd 74, nu is die lichtjes gestegen naar 79 jaar. In het begin stierven vooral mensen boven de 85."

Een op de vijf is rusthuisbewoner

"We zien dat een vijfde van de overledenen rusthuisbewoners zijn. Meestal overlijden zij in het ziekenhuis", zegt Van Gucht. "Dat is verschillend met het begin van de pandemie. Meer dan de helft betrof toen rusthuisbewoners, die stierven vaak ook in het rusthuis zelf." 

Momenteel gaat het gemiddeld aantal overlijdens opnieuw wat omhoog.  Dat heeft te maken met uitbraken in rusthuizen. "De voorbije week waren er iets meer overlijdens dan de week daarvoor. Deze toename is bijna uitsluitend gelinkt aan woonzorgcentrumbewoners, wat zich ook vertaalt in een gemiddeld hogere leeftijd van mensen die aan covid overlijden. Het aantal woonzorgcentra dat met een uitbraak kampt, is verder gestegen van 9 tot 15 procent", verduidelijkt de viroloog.

Brussel blijft trieste koploper

Hoe zit de verhouding tussen de verschillende gewesten in België? "Over een lang verloop van de pandemie zie je dat de sterftegraad meestal het hoogste was in Brussel, dan Wallonië en als laatste Vlaanderen", vertelt Van Gucht. "Zeker de laatste maanden zie je dat die sterftegraad in Brussel meestal zo’n twee keer hoger ligt dan in Vlaanderen. We denken dat dat te maken heeft met het verschil in vaccinatiegraad."

In het begin van 2021 stierven er nog proportioneel gezien meer Vlamingen aan een coronabesmetting. Vanaf maart keerde de verhouding zich om. Dan telde Brussel, ondanks de jongere bevolking, gemiddeld meer covidoverlijdens per 100.000 inwoners. Ook Wallonië stak Vlaanderen voorbij. Tijdens de piek van de vierde golf - eind november, begin december vorig jaar - was de sterftegraad in Vlaanderen vrij hoog en vergelijkbaar met Wallonië. Nu sterven er opnieuw het minste mensen in Vlaanderen.

Steven Van Gucht verwacht dat het aantal overlijdens zal blijven afnemen wanneer het aantal besmettingen opnieuw daalt:

Videospeler inladen...

Deze laatste grafiek toont hoe het aantal sterfgevallen per 10.000 besmettingen doorheen de pandemie sterk is afgenomen.

Meest gelezen