Na maanden onderhandelen en staken: akkoord over loonsverhoging en betere voorwaarden voor politie

De politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben na maandenlang onderhandelen een sociaal (tussen)akkoord bereikt. Er komt een structurele loonsverhoging van gemiddeld 5 procent, en ook de loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandigheden worden verbeterd.

De vertegenwoordigers van de twee grootste politievakbonden VSOA en NSPV en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben een zogenoemd tussenakkoord bereikt na maanden onderhandelen over een nieuw sociaal akkoord voor zo'n 48.000 politiemensen.

Er komt een structurele loonsverhoging van gemiddeld 5 procent. Daarvoor wordt jaarlijks op federaal niveau 120 miljoen euro vrijgemaakt. Uit een persbericht van minister Verlinden blijkt dat vooral werknemers met de laagste lonen op extra's mogen rekenen. Voor sommigen onder hen zou de stijging neerkomen op netto 140 euro meer loon per maand."

Vervroegd pensioen

Ook de loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandigheden worden verbeterd. "De politie telt veel ervaren politiemensen met een buitengewone staat van dienst. Hun expertise is van groot belang voor de werking van de politie en inspireert de jongere generaties. Het is niet wenselijk om deze kennis verloren te laten gaan", klinkt het. Het vervroegd pensioen vanaf 58 jaar, officieel het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen, blijft een individueel recht. 

"Er is al 20 jaar geen structurele loonsverhoging geweest, dus dit is denk ik wel een historisch akkoord", zegt Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V):

Videospeler inladen...

Toch moedigt minister Verlinden politiepersoneel aan om zolang mogelijk te blijven werken. "Alle rechthebbenden worden evenwel uitgenodigd om actief te blijven tot zij hun wettelijk pensioenleeftijd bereiken. Daarom wordt alles in het werk gesteld om medewerkers die geen beroep doen op deze regeling, de mogelijkheid te bieden om andere taken uit te voeren, en zo ook na de leeftijd van 58 jaar aan het werk te blijven. Daarvoor zullen voldoende aangepaste functies worden voorzien."

Verlinden wil de komende jaren ook meer inzetten op een beter evenwicht tussen werk en privé en een flexibele loopbaan. Om dit te realiseren, wil ze nog deze legislatuur jaarlijks 1.600 inspecteurs aanwerven. Er zal ook worden geïnvesteerd in de infrastructuur, uitrusting en opleiding van politiemensen om het werk van de politie aantrekkelijker te maken. Zo moet ook het respect voor het werk van de politie groeien.

1 januari 2023

“Na 20 jaar stilstand, draagt dit tussenakkoord bij tot het aantrekkelijker maken van de politie. Door de loonvoorwaarden en werkomstandigheden te verbeteren, waarderen we het werk van de politie uitdrukkelijk en motiveren we alle politiemensen hun werk met veel expertise en gedrevenheid verder te zetten”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Vooraleer het nieuwe sectoraal akkoord in werking kan treden, zal dit tussenakkoord verder worden uitgediept en omgezet in regelgeving. Als alles goed gaat, moet het akkoord op 1 januari 2023 in werking treden.

Voor en tegen

Opmerkelijk: niet alle vakbonden scharen zich achter het akkoord. De christelijke vakbond ACV en de socialistische vakbond ACOD hebben tegen gestemd. ACV vindt dat vooral voor het administratieve politiepersoneel de loonsverhoging niet ver genoeg gaat. Daarnaast blijven beloften over de toekomst te vaag. "Bij onze leden leeft argwaan die voortkomt uit het verleden. Ze willen liever iets concreet en afgeklopt zien", zegt vakbondssecretaris Joery Dehaes. ACOD kondigt meteen een nationale stakingsaanzegging in, met start op 15 februari.

Beluister hier de eerste reactie van ACV-secretaris Joery Dehaes in "De Wereld Vandaag" en lees daaronder verder:

Bij NSPV valt dan weer te horen dat het akkoord "een begin" is. "Er zijn verschillende delen. Je moet de toekomst voorbereiden. Het is niet dat de boeken nu dicht kunnen."

Wat voorafging:

In november en december 2021 hielden de politievakbonden diverse protestacties in ons land, waarmee ze voor flink wat hinder zorgden. Brussel-centrum lag meerdere dagen in de knoop, toegangswegen en op- en afritten van autostrades werden aan stiptheidsacties onderworpen en ook de luchthaven van Zaventem werd niet van blokkades gespaard, met vertraagde en gemiste vluchten tot gevolg. Het koningspaar kreeg dan weer een fluitconcert gepresenteerd op het Te Deum.

De vakbonden lieten van zich horen voor meer middelen, een beter loon en tegen een uitdoving van de eindeloopbaanregeling. De laatste grote politiehervorming en loonsverhoging dateerde van 2001, nadien werd – op indexaanpassingen na – niets meer aan de lonen van de politie veranderd. Onderhandelingen met federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) draaiden vorig jaar op niks uit.

Meest gelezen