"Regering moet zorgen voor vlottere rekrutering en beter statuut voor brandweervrijwilligers"

Er moeten dringend initiatieven komen om het aantal brandweervrijwilligers in ons land opnieuw op te krikken. Daarom heeft parlementslid Bert Moyaers (Vooruit) uit Herk-de-Stad samen met collega's van zijn fractie en de PS een resolutie ingediend in de Kamer. Die moet de federale regering aanzetten om de selectie en het statuut van de brandweervrijwilligers te verbeteren.

Er zijn in ons land ongeveer 17.300 brandweerlieden actief, naar schatting zijn er daarvan 10.900 vrijwilligers. In de drie Limburgse brandweerzones zou het om een 800-tal vrijwilligers gaan. Die vrijwilligers vervullen in grote lijnen dezelfde taken, maar zijn niet voltijds in dienst. "We kunnen er niet omheen dat er vandaag een tekort aan vrijwilligers is en er voelen zich ook alsmaar minder burgers geroepen. Brandweervrijwilliger zijn vereist wel een zeer verregaande persoonlijke betrokkenheid die ook ingegeven is door passie, solidariteit en zelfs zelfopoffering. En als we dan zien dat er de laatste jaren heel wat minder van die vrijwilligers bij de brandweer zijn aangesloten, dan is onze resolutie een oproep om daar iets aan te doen, concreet willen we naar een betere rekrutering gaan en ook hun statuut verbeteren", motiveert Bert Moyaers zijn initiatief.

Balans met privé-leven

"Als we navragen waarom mensen afhaken als vrijwilliger dan hoor je een aantal redenen. De belangrijkste is de balans tussen privé- en beroepsleven die heel moeilijk is, ze geven ook aan dat er een tekort aan beschikbare opleidingsplaatsen is, dat het soms om logge en weinig samenhangende procedures gaat, dat er te weinig informatie wordt gegeven over het beroep zelf, ... Ik denk dat er daar heel wat werk aan de winkel is, want als je niet voldoende vrijwilligers hebt, kun je ook niet de veiligheid in de samenleving garanderen", vindt kamerlid Moyaers.

Nieuw vak in het onderwijs

Wat moet er nu verder gebeuren? "De resolutie ligt nu voor advies bij allerlei instanties, als die adviezen positief zijn, kan ze in de Kamer gestemd worden en dan ligt de bal in het kamp van de federale regering. Die moet er dan werk van maken om het statuut bij te sturen en de rekrutering te bevorderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de verkorting van de  inzetbaarheidstermijn bij de opleiding, en dat de kandidaten een opleiding krijgen in de buurt van hun woonplaats. Maar ook een belangrijk element vinden wij dat de overheden eens moeten bekijken of in het vijfde en zesde jaar middelbaar niet een nieuw vak veiligheidsberoepen kan geïntegreerd worden, om de leerlingen zo ook te confronteren met de brandweer en hen daar later voor te motiveren", legt Bert Moyaers uit, die zelf ook leerkracht in het middelbaar onderwijs is. 

Meest gelezen