Genk stelt drastisch verkeersplan op in samenspraak met burgers: “Genkenaren willen veiliger verkeer”

Genk heeft een verkeersplan klaar dat de verkeersveiligheid in de stad drastisch moet verhogen. In Bokrijk en Hasseltweg-Zuid, de wijken waar het plan van start gaat, komen er ingrijpende veranderingen: zo wordt er zone 30 ingevoerd, worden er bepaalde wegen afgesloten voor autoverkeer en komt er éénrichtingsverkeer. Er komen ook meer fietsstraten.

Met de nodige vertraging door de coronacrisis pakt de stad Genk uit met het eerste deel van haar verkeersplan. Genk-Midden is het stadsdeel dat als eerste onder handen wordt genomen. “Genkenaren konden hun mening geven inzake verkeersveiligheid op een online platform en tijdens drie live participatiemomenten”, zegt Alessandro Cucchiara (Vooruit), schepen van Wonen, Wijken en Participatie. “In Midden-Genk werd elk voorstel met de nodige aandacht behandeld: 14 voorstellen van de  stad werden weerhouden, 32 oplossingen die de mensen zelf hadden aangereikt werden bijkomend uitgewerkt en aangevuld met nog 8 nieuwe mobiliteitsprojecten. Er komen in stadsdeel Genk-Midden alles samen dus 54 aanpassingen.”

Zone 30

“Deze verschillende ingrepen zijn onder andere de plaatsing van snelheidsremmers, de invoering van wegafsluitingen voor autoverkeer, éénrichtingsverkeer, de aanleg van fietsstraten en de implementatie van zone 30”, vervolgt schepent voor Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V). “De invoering van een zone 30 in de woonwijken is een logische evolutie. Naast een veiligere situatie zal ook de leefkwaliteit toenemen: er zullen bijvoorbeeld minder luchtvervuiling, geluidsoverlast en sluipverkeer zijn.”

Telraam en schoolomgevingen

De handhaving van de maximale toegelaten snelheid zal gehandhaafd worden met telramen. “We installeren twintig toestellen die de snelheid van auto’s kunnen meten bij geïnteresseerde bewoners. De resultaten van het burgerwetenschapproject Telraam zijn meteen beschikbaar en geven aan of we controles moeten uitvoeren.”

Ook de schoolomgevingen in Midden-Genk worden veiliger. “Voor de scholen in Oud-Termien voorzien we dat het kruispunt met de Slagmolenweg wordt heraangelegd, leggen we vrijliggende fietspaden aan waar mogelijk en komen er fietsstraten waar auto’s fietsers niet mogen inhalen en maximum 30 kilometer per uur mogen rijden. In de schoolomgevingen in de wijk Bokrijk kiezen we, naast de zone 30, voor eenrichtingsstraten voor het gemotoriseerd verkeer en een bijkomende oversteekplaats."

Meest gelezen