Vier kleuren en we starten in rood: zo ziet de coronabarometer voor het onderwijs eruit

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners hebben een coronabarometer voor de scholen goedgekeurd. Naast code geel, oranje en rood – de kleuren die we ook voor de algemene barometer hanteren – komt er ook code groen. Met een compleet lockdownscenario wordt geen rekening meer gehouden.

Tien dagen nadat de federale coronabarometer voor de hele samenleving het levenslicht zag, is nu ook de Vlaamse barometer voor het onderwijs goedgekeurd. Die krijgt er een vierde categorie bij: niet donkerrood, maar groen. "Om duidelijk te maken dat we effectief naar groen willen, maar ook om een aantal geleerde lessen over pakweg verluchting blijvend te integreren", verklaart  Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Elke kleur is gekoppeld aan een basispakket van maatregelen. Deze maatregelen vormen het uitgangspunt bij het overschakelen naar een andere kleurcode, maar omdat de concrete situatie nooit helemaal te voorspellen is, kan het basispakket steeds worden aangevuld met extra maatregelen. “De coronabarometer geeft meer houvast aan de scholen, maar het is geen dwangbuis”, verklaart Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De onderwijspartners baseren zich op de pandemiesituatie in de ziekenhuizen en de beslissingen van het Overlegcomité om te bepalen welke kleurcode geldt (zie grafiek hieronder). Starten doen we in code rood.

De coronabarometer geldt zowel voor het lager als het secundair, en zowel voor het gewoon als het buitengewoon onderwijs. In elke kleurfase is het de bedoeling dat leerlingen zoveel mogelijk les krijgen op school.  “Al blijft de mogelijkheid bestaan om over te schakelen naar afstandsonderwijs”, duidt Boeve. Het zal van concrete situaties in scholen – de beschikbaarheid van leerkrachten, het aantal besmettingen, de quarantainemaatregelen – afhangen of een school al dan niet contactonderwijs kan geven.”

Een overzicht van de maatregelen per kleurcode:

 • Ventilatie op basis van CO2-metingen in klaslokalen, eet- en vergaderzalen en de leraarskamer
 • Geen mondmaskers
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis
 • Basishandhygiëne

Basismaatregelen

 • Ventilatie op basis van CO2-metingen in klaslokalen, eet- en vergaderzalen en de leraarskamer
 • Geen mondmaskers
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis
 • Basishandhygiëne
 • Hoesthygiëne
 • Afstand houden waar mogelijk, wat makkelijk kan liever buiten organiseren

Specifieke maatregelen

 • Buitenschoolse activiteiten volgen de regels van de samenleving
 • Samenkomsten aan de schoolpoort dienen te worden vermeden, en er dient te worden gewezen op het belang van afstand
 • Voor functies waar telewerk mogelijk is, gelden de maatregelen van de brede samenleving

Basismaatregelen

 • Ventilatie op basis van CO2-metingen in klaslokalen, eet- en vergaderzalen en de leraarskamer
 • Mondmaskers volgens de regels in de samenleving
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis
 • Basishandhygiëne
 • Hoesthygiëne
 • Afstand houden waar mogelijk, zo veel mogelijk activiteiten buiten organiseren

Specifieke maatregelen

 • Buitenschoolse activiteiten volgen de regels van de samenleving
 • Samenkomsten aan de schoolpoort dien te worden vermeden, en er dient te worden gewezen op het belang van afstand
 • Voor functies waar telewerk mogelijk is, gelden de maatregelen van de brede samenleving
 • Vergaderingen worden maximaal digitaal gehouden
 • Niet-essentiële derden zijn niet aangewezen, de school bepaalt wie essentieel is
 • Het vermengen van klasgroepen vermijden
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal

Basismaatregelen

 • Ventilatie op basis van CO2-metingen in klaslokalen, eet- en vergaderzalen en de leraarskamer
 • Mondmaskers volgens de regels in de samenleving
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis
 • Basishandhygiëne
 • Hoesthygiëne
 • Afstand houden waar mogelijk, zo veel mogelijk activiteiten buiten organiseren

Specifieke maatregelen

 • Buitenschoolse activiteiten volgen de regels van de samenleving
 • Samenkomsten aan de schoolpoort dienen te worden vermeden, en er dient te worden gewezen op het belang van afstand
 • Voor functies waar telewerk mogelijk is, gelden de maatregelen van de brede samenleving
 • Vergaderingen gaan digitaal door
 • Niet-essentiële derden op school zijn niet toegelaten
 • Het vermengen van klasgroepen maximaal vermijden
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal
 • Meerdaagse uitstappen met overnachting kunnen enkel nog volgens de regels van de samenleving (jeugd- en sportkampen)
 • Oudercontacten verlopen digitaal, een fysiek contact is enkel uitzonderlijk mogelijk
 • In het kader van een eerste inschrijving zijn schoolbezoeken mogelijk op reservatie, buiten de lesuren en in beperkte groep

Veel maatregelen volgen de regels die in de brede samenleving gelden. Zo kunnen schoolfeesten, evenementen en infoavonden verlopen met dezelfde voorzorgsmaatregelen die gekoppeld zijn aan alle andere binnenactiviteiten in het land.  

Dat is voor mondmaskers niet anders: “Op dit moment geldt een algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar, dus houden wij ons daar ook aan. Beslist het Overlegcomité om dat opnieuw op twaalf jaar te leggen, dan volgen we uiteraard meteen", verzekert Boeve.

Het onderwijs start in code rood, legt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uit.

Videospeler inladen...

Meest gelezen