Claudio Arnese

Spilindex dan toch niet opnieuw overschreden in april? Planbureau hield geen rekening met energieakkoord

Het Federaal Planbureau verwachtte dat de spilindex wellicht in april opnieuw werd overschreden, waardoor de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel voor de vierde keer in amper negen maanden tijd zouden verhoogd worden. Maar het Federaal Planbureau heeft geen rekening gehouden met het energieakkoord en dus is het plots toch niet meer zo zeker dat de spilindex in april overschreden wordt.

Na een overschrijding van de spilindex in augustus, december en februari, meldde het Federaal Planbureau dat de spilindex nu ook in april overschreden zou worden. Dat komt omdat de inflatie nog hoger zal uitkomen dan verwacht. De voornaamste oorzaak zijn onder meer de hogere energieprijzen, naast ook de prijzen van voeding, tweedehandswagens en verzekeringen. 

Een index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Als de prijzen van producten en diensten stijgen, dan stijgt ook de algemene index. Als dat cijfer een bepaalde waarde overstijgt - de zogenaamde spilindex - dan stijgen de uitkeringen en lonen automatisch mee. 

Als de spilindex in april dus overschreden wordt, stijgen de lonen van het overheidspersoneel (in juni) en de sociale uitkeringen (in mei) met 2 procent. Voor de werknemers in de privésector gebeurt de indexering volgens de sectorafspraken.

Maar het Federaal Planbureau heeft geen rekening gehouden met het energieakkoord. "Op 17 februari wordt een update van de inflatievooruitzichten gepubliceerd waarin rekening zal gehouden worden met die maatregelen", klinkt het bij het Planbureau. 

Meest gelezen