Europa Press 2021

Van testen op soa's tot mentaal welzijn: CLB lanceert online vragenlijst voor alle leerlingen derde middelbaar

Alle leerlingen uit het derde middelbaar zullen voortaan in een nieuwe online-vragenlijst van het CLB zelf informatie kunnen vragen over hun gezondheid en mentaal welbevinden. Het is de eerste keer dat er zo een zelfde bevraging komt die ook wetenschappelijk onderbouwd is. De vragenlijst dient als voorbereiding op het medisch onderzoek. 

Naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een medisch onderzoek. Iedereen kent het wel. Want vijf keer in je schoolcarrière moet je ernaartoe. De laatste keer is dat in het derde jaar van het secundair onderwijs. Als voorbereiding op dat bezoek, krijgen alle leerlingen uit het derde middelbaar vanaf nu een vragenlijst die ze online moeten invullen. De vragen polsen onder meer naar mentaal welbevinden, stress, eet- en slaapgewoontes, pesten, gamen en sociale media, druggebruik en seksualiteit. De enquête is ook wetenschappelijk onderbouwd.

"De bedoeling is dat jongeren aan de hand van die lijst een menu invullen, zodat het aanbod vanuit het medisch onderzoek op maat is van wat die jongere op dat moment nodig heeft", dat vertelt Anouk Van Lander van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. De leerlingen kunnen daarbij aangeven of ze liefst online informatie willen krijgen, of tijdens hun medisch onderzoek bij het CLB. Elke leerling krijgt individuele feedback op basis van de gegeven antwoorden en krijgt ook een CLB-contact die verdere vragen en bezorgdheden kan bespreken.

Zorgwekkende signalen, gepaste hulp

"Als er zorgwekkende signalen komen uit de online vragenlijst zal het CLB tijdens het medisch onderzoek jongeren uitnodigen om dat te bespreken", gaat Van Lander verder. De online vragenlijst met jongeren ook de kans geven om allerlei thema's bespreekbaar te maken. Veel jongeren kroppen dingen op, en dat is niet altijd zichtbaar voor ouders, vrienden en leerkrachten. "Er zitten heel wat vragen in over mentale gezondheid, maar er zitten ook vragen in rond seksualiteit of alchoholgebruik. Thema's waar je op die leeftijd niet altijd makkelijk met iemand over kan praten."

Door de antwoorden op de online vragenlijst kunnen de CLB-medewerkers meer gericht te werk gaan. Ze kunnen de leerlingen dan specifiek advies geven of samen op zoek gaan naar gepaste hulp. Zo kunnen psycho-sociale problemen sneller ontdekt worden en kunnen jongeren beter geholpen worden. 

‘Gezond Leven? Check het even!’

Enkele vragen uit de lijst

  • Zat je de afgelopen vier weken zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?
  • Werd je al geschopt, geslagen, of op een andere mishandeld?
  • Werd je al genegeerd, uitgescholden of buitengesloten?
  • Maak je je zorgen of heb je vragen over hoe het met je gaat?
  • Hoe tevreden ben jij met wie je bent?
  • Hoe tevreden ben jij met hoe je eruit ziet (bv. je lichaamsvormen, je lengte, gelaatskenmerken of andere lichaamskenmerken)?
  • Ben je tevreden over je eetgewoontes?
  • Heeft je gewicht invloed op hoe jij je voelt?
  • Wil je weten waar je je kan laten testen op soa’s?

De gegevens van alle klassen worden nu verzameld en anoniem gedeeld met de overheid. Die kan dan op termijn  het preventieve gezondheidsbeleid nog beter afstemmen op de noden van jongeren. "We kunnen analyses maken op vlak van regio, op vlak van het niveau van een school, op lokaler niveau, enz.", legt Van Lander verder uit. De CLB’s konden al een algemeen beeld schetsen over onderwerpen zoals sexting, mishandeling en het zelfbeeld van onze jongeren. Maar tot nu toe was dat niet gebaseerd op harde data. Die zullen er nu wel zijn.

Meest gelezen