Agentschap Natuur en Bos gaat vossen controleren op vogelgriep: "Opvolgen of er gevaarlijke mutaties ontstaan"

Het agentschap Natuur & Bos gaat dode vossen controleren op het vogelgriepvirus. Dat meldt de krant Het Belang Van Limburg. Het agentschap wil onderzoeken welke varianten van het virus bij ons circuleren. "Op dit moment gaat het enkel om een variant die ongevaarlijk is voor de mens, maar we moeten altijd voorzichtig blijven voor mutaties", aldus Muriel Vervaeke van het Agentschap Natuur & Bos.

Sinds november vorig jaar circuleert de vogelgriep opnieuw in ons land. Omdat er aanwijzingen zijn vanuit het buitenland dat vogelgriep ook bij zoogdieren kan voorkomen, zal het Agentschap Natuur en Bos daarom ook kadavers van vossen beginnen onderzoeken.

"Vogelgriep is altijd een beetje zorgwekkend", zegt Muriel Vervaeke expert epidemiologie wilde fauna & wildbeheer van het Agentschap Natuur en Bos. "In 1997 brak in Azië een vogelgriepvariant uit die ook gevaarlijk was voor de mens, en sindsdien wordt de infectie wereldwijd nauw in het oog gehouden." 

De variant die op dit moment in Vlaanderen en Europa circuleert, is niet direct gevaarlijk voor de mens, maar vogelgriepvirussen kunnen ook muteren dus het is altijd belangrijk om goed te kijken welke varianten er voorkomen om de risico's te kunnen inschatten. Daarom zal het agentschap vanaf nu ook vossen onderzoeken.

Indien er vogelgriep wordt aangetroffen bij die vossen, is dat alleszins nog geen reden tot paniek
Muriel Vervaeke, Agentschap Natuur en Bos

"Als we vogelgriep vinden bij die vossen, wil dat zeggen dat zij besmet zijn geraakt met het virus door het eten van besmette vogels", legt Vervaeke uit. "In het buitenland werden zo'n vaststellingen al gedaan, maar het ging steeds om de bekende H5N1-variant van het vogelgriepvirus die niet gevaarlijk is voor de mens. Wij zullen vooral opvolgen of er ook andere mutaties voorkomen van het virus of niet."

Het onderzoek focust zich voorlopig op vossen omdat het een bekend roofdier is dat vogels en pluimvee eet, maar indien het agentschap vogelgriep vaststelt bij vossen, zullen ze ook naar andere zoogdieren zoals bijvoorbeeld marters gaan kijken. "Het belangrijkste aspect blijft dat we goed moeten monitoren welke vogelgriepvarianten er circuleren, het maakt dus niet uit waar die gevonden worden", besluit Vervaeke.

Het Agentschap Natuur en Bos vraagt ook om melding te maken wanneer je zelf een dode vos zou aantreffen:

Als je een dode vos vindt, bel je het correcte opvangcentrum voor wilde dieren. In elke provincie werd daarvoor een opvangcentrum aangeduid en de adressen en telefoonnummers vind je op de website van Natuur en Bos.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende aangeduide centra.

Het agentschap waarschuwt wel om de dode vos zeker niet zelf aan te raken: "Die boodschap geldt overigens voor alle kadavers van dieren die in het wild leven. Alle wilde dieren dragen namelijk, net zoals de mens, enkele pathogene virussen met zich mee dus het is nooit een goed idee om zo'n kadaver aan te raken."

Ook wie dode vogels aantreft, mag dat altijd melden via de (gratis) influenzalijn: 0800 99 777

Meest gelezen