Ethiopië

Ethiopië, Kenia en Somalië getroffen door extreme droogte: "Meer dan 13 miljoen mensen lijden grote honger"

In Ethiopië, Somalië en Kenia lijden meer dan 13 miljoen mensen grote honger door de verwoestende impact van de extreme droogte. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma (WFP) gemeld. De komende maanden wordt er amper regen voorspeld, waardoor de omstandigheden blijven verslechteren. Het WFP vraagt noodhulp om een humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika af te wenden.

Het is de droogste periode sinds 1981 die Somalië, Kenia en Ethiopië treft, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Meer dan 13 miljoen mensen lijden daardoor ernstige honger.

Zeer droge regenseizoenen

Door de abnormaal droge regenseizoenen in deze regio zijn boeren getroffen door enorme verliezen in hun landbouwoogsten. Bovendien hebben boeren en herders veel vee verloren door de aanhoudende droogte.

Zo zijn er alleen al in het zuiden en zuidoosten van Ethiopië 250.000 dieren gestorven. De sterfte van het vee in Somalië en Kenia is daar niet eens bijgeteld. Ook het weinige vee dat de mensen nog wel in hun bezit hebben, is er slecht aan toe. De melkproductie van de dieren neemt af en ook het aantal geboortes vermindert.

Bekijk hier de beelden van de aanhoudende extreme droogte in de Hoorn Van Afrika:

Videospeler inladen...

Stijgende voedselprijzen

Voorts blijven de voedselprijzen stijgen. Deze extreem hoge voedsel-, brandstof- en waterprijzen hebben een gigantische invloed op de koopkracht van de gezinnen, waardoor de voedselcrisis in deze families toeneemt.

In Ethiopië ziet men de sterkste stijging van de graanprijzen, de huidige basisprijs ligt er drie tot vijf keer hoger dan normaal. Maar ook het conflict in het noorden van het land maakt dat miljoenen gezinnen er geen of erg beperkte toegang hebben tot voedsel.

Ook in Kenia en Somalië is de ruilhandel sterk afgenomen door de stijgende graanprijzen en de dalende veeprijzen.

Ethiopië

WFP trekt aan alarmbel

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) trekt daarom opnieuw aan de alarmbel voor deze regio. Het vraagt dringend om grootschalige noodhulp in te schakelen in de Hoorn van Afrika. Het wil de bevolking er kunnen voorzien van onder meer voedsel en water. Daarnaast wil het WFP ongehinderd humanitaire toegang tot Noord-Ethiopië. Het WFP vraagt ook zo'n 300 miljoen euro om de komende zes maanden tegemoet te kunnen komen aan de "onmiddellijke behoeften" van de mensen.

Op deze manier wil het WFP extreem grote voedseltekorten proberen voorkomen. Daarnaast probeert het de daarmee samenhangende armoede, acute ondervoeding en hongergerelateerde sterfte af te wenden.

Ethiopië

Ook de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef waarschuwde vorige week dat 6 miljoen mensen in Ethiopië zich in "humanitaire nood" bevinden. Ze schatten dat zo'n 150.000 kinderen niet meer naar school gaan om de ouders te helpen bij het zoeken naar voedsel en water.

In buurland Somalië hebben meer dan 7 miljoen mensen "dringend hulp" nodig, zei de Somalische NGO Consortium afgelopen week. De regio zou te maken hebben met "de ergste droogte in 40 jaar", voegde de NGO nog toe.

Ethiopië

Meest gelezen